Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Op het bestuur van de KVEO rust de droeve plicht om u allen het overlijden te melden van Martin Halma op vrijdag 22 mei 2020. De eindredacteur van het Mededelingenblad KVEO en voormalig secretaris is gestorven in de leeftijd van 75 jaar.

Zie en lees verder onder:
 "Mededelingenblad" -> "Colofon" en de "Nieuwsbrief extra" onder:
 "Informatie" -> "Nieuwsbrief".