Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item


Op 25 januari jl. overleed F.G.M. (Frans) de Haas, majoor b.d. van de artillerie. Hij bereikte de leeftijd van 82 jaar. Tot 1 januari 2019 was hij plv rayonofficier van het rayon Den Haag. 

 

De KVEO wenst de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 

 

Het bestuur