Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

De Federatie Onafhankelijke Gepensioneerden van het ABP (FOG-ABP) zorgt dat voor u in het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds ABP vertegenwoordigers worden opgenomen. Eens in de vier jaar worden de leden daarvan gekozen en in het voorjaar 2018 is het weer zo ver.
De Federatie zoekt nu kandidaten en wellicht is dat iets voor u? Wij zoeken gepensioneerde ABP-ers die bereid zijn om zich één tot twee dagen per maand in te zetten voor deze vorm van belangenbehartiging. Om uw kennis op het gewenste niveau te brengen bieden wij graag een opleiding aan. Interesse of meer informatie bij: Jan van Harmelen adviseurpu@kveo.nl  De sluitingsdatum voor de aanmelding is 10 oktober 2017.