Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Op 1 december is op 83-jarige leeftijd Cas Robbe overleden.

Cas is 17 jaar Rayonofficier en het laatste jaar plaatsvervangend Rayonofficier van het Rayon Den Haag van de KVEO geweest.

                                  

Wij herinneren Cas als een zeer aimabel mens en altijd zeer betrokken bij de leden van het rayon.