Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

JAARVERGADERING 2020
Uitnodiging
Het bestuur van de KVEO heeft de eer de leden op te roepen voor het bijwonen van de digitale Jaarvergadering op dinsdag 20 oktober 2020 om 10.30 uur.
Op grond van artikel 9 van de statuten en gebruik makend van de Tijdelijke wet COVID-19 zal deze jaarvergadering virtueel worden gehouden.
Zie hoofdstuk: Informatie/Jaarvergadering

75 persoonlijke VN-verhalen centraal tijdens viering 75 jaar Verenigde Naties
Zie hoofdstuk: Informatie/Veteranen

Themadag pensioenen op 18 november 2020 in Culemborg
Onder handhaving van de anderhalve meter maatregel, naar de stand van nu maximaal 50 personen, inbegrepen bestuursleden en sprekers, aan deelnemen. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de organisatie van deze dag.

Rayonofficieren bijeenkomst op 13 oktober 2020 in De Reehorst, Ede
Deze bijeenkomst kan onder handhaving van de anderhalve meter maatregel gewoon doorgaan. Hebt u als lid van de vereniging prangende vragen of opmerkingen, aarzel niet om deze bij uw rayonofficier bekend te stellen. De uitnodiging is reeds verzonden.

Ten slotte
In het komende Mededelingenblad van september en de maandelijkse nieuwsbrieven, wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.