Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

Nieuwsbrief



Hot item

    

 WORDT U LID VAN HET VO-ABP? lees verder op "Informatie/Pensioenen en uitkeringen"

Eervol E-1 d.d. juni 2021 is verschenen. Publicatie volgt z.s.m. onder het hoofdstuk: "Mededelingenblad"