Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Geslaagde Themadag Pensioenen

Dinsdag 21 februari organiseerde NVOG voor haar lid-organisaties in kerkcentrum Open Hof te Maarssen een zgn. bijpraatdag met als thema Pensioenen. De aftrap was voor NVOG voorzitter Jaap van der Spek die de ruim 90 belangstellenden informeerde over de huidge koers van de NVOG in de pensioenwereld, in de politiek en de maatschappij en hoe de samenwerking met de collega-organisaties verloopt.

Daarna liet Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, in een verhelderende presentatie zien hoe hij, samen met andere deskundigen van de SER en de Pensoenfederatie, is betrokken bij de plannen om tot een voorstel over het nieuwe pensioenstelsel te komen.

Jos Berkeijer, voorzitter van de pensioencommissie, praatte de aanwezigen bij over de "Pensioenagenda": hoe staat we er op dit moment voor en waar gaan we heen? Hij deed dat aan de hand van een mooie presentatie die zeer de moeite waard is om (nog) eens goed door te nemen (zie de verwijzing naar onze website verderop).

Na de lunchpauze presenteerde bestuurslid Marcel Celie, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, een overzicht van de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van pensioenen, koopkracht en zorg. 

In het laatste onderdeel van de bijpraatdag was er gelegenheid vragen te stellen aan een panel, bestaande uit Jos Berkemeijer, Marcel Celie, Dick Boeijen en staatssecretaris mevrouw Klijnsma. Zij was (daags tevoren gevraagd!) bereid zitting te nemen in het panel om vragen te beantwoorden en deed dat met zichtbaar plezier. Haar aanwezigheid werd door de aanwezigen dan ook zeer op prijs gesteld!

De presentaties van de verschillende sprekers op de themadag en een aantal foto´s kunnen worden bekeken hun website

Lees verder en meer.