Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Eindejaar bijeenkomst 2020 Van het Veteranenplatform Vrijdag 18 december 2020, 13.00 – 14.00

Zie Informatie/Veteranenfront.  Nadere informatie bij onze adviseur Veteranenzaken Bernard Schutte. Email:  Veteranen@kveo.nl

 Op 9 november is de online publiekscampagne ‘De Waarde van Ouder Worden’ gestart. 

Een initiatief vanuit het ministerie van VWS in samenwerking met de Raad van Ouderen*. De campagne focust op de meerwaarde van ouder worden. Meerwaarde is waarde die je ontwikkelt naarmate je ouder wordt. Deze meerwaarde wordt met mooie persoonlijke verhalen in beeld gebracht. De komende 8 weken worden in verschillende media en via verschillende kanalen filmpjes en beelden gedeeld.

Lees verder op Informatie/Nieuws