Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Zie de NOVG Nieuwsbrief nummer 18 van 4 mei jl. 

Zie onder "Informatie" en klik door op "Nieuws".

Onderteken de petitie over pensioenen op www.mijnpensioenpetitie.nl