Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN ABP
Voorstellen van onze kandidaten

In de periode van 3 tot en met 30 april 2018 worden de verkiezingen van het Verantwoordingsorgaan ABP gehouden. Indien uw e-mailadres bij het ABP bekend is hebt u op of omstreeks 19 februari een bericht ontvangen met de titel “Op wie gaat u stemmen?”. Via een link naar de site van het ABP komt u op de pagina met uitgebreide informatie over hoe de medezeggenschap is geregeld, over het Verantwoordingsorgaan, de kandidaten voor deelnemers en pensioengerechtigden, de tijdlijn en het verkiezingsreglement. Bovendien worden allerlei mogelijke vragen beantwoord en wordt inzage geboden in de verkiezingskrant. Indien u geen e-mail hebt ontvangen, omdat uw mailadres niet bekend is bij het ABP, kunt u rechtstreeks gaan naar: www.abp.nl en klikken op “Lees meer over de verkiezingen”. Als u geen internet hebt leest u de nodige informatie in de verkiezingskrant die vandaag of morgen bij u in de bus valt.


Lees verder en meer onder hoofdstuk "Informatie"  "Nieuws"