Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

e0ef4a817b195bc5f897ed8a8b266964logofacebook.gif   Volg ons op Facebook

Lees meer

NieuwsbriefHot item

Op 14 juni 2017 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van rayon 8 in het restaurant  In ‘ t Broox  te Stevensweert. Er waren 12 personen aanwezig inclusief de commissaris rayonaangelegenheden van het bestuur.
Door het plotselinge overlijden van de plaatsvervangend rayon officier Adri Mast, jongstleden april, was het hoofdonderwerp van de bijeenkomst zijn opvolging  en daaraan gekoppeld het voortbestaan van het rayon.

Lees meer en verder: hoofdstuk "Rayons" / "Rayon 08"