Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

75 plussers mogen nog een jaar doorrijden met oud rijbewijs
Slaagt het CBR er niet in om de aanvraag tot verlenging van het rijbewijs tijdig te verwerken dan mogen 75 plussers nog een jaar lang rijden met hun oude rijbewijs.
Dat geeft het CBR de tijd om de verlenging en de daarbij horende medische keuring te beoordelen zonder dat ouderen gedwongen worden hun auto langs de kant te laten staan.
 
Dit heeft de minister van infrastructuur en waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer
laten weten.

lees verder: