Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item
Jan van Harmelen, onze KVEO kandidaat, is verkozen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Het FOG-ABP ( Federatie onafhankelijk gepensioneerden ABP) heeft nu twee zetels. Op deze wijze kunnen wij, namens de pensioengerechtigden, onze invloed uitoefenen op het beleid van het ABP. 
 Zie verder Hoofdstuk:  Informatie/Pensioenen en Uitkeringen