Doelstelling van de KVEO

  1. Collectieve en individuele belangenbehartiging
  2. Materiële en immateriële hulpverlening
  3. Saamhorigheid en collegialiteit

Secretariaat: Segbroeklaan 104, 2565 DN Den Haag
Tel.: 070-3617901
Email: secretaris@kveo.nl

De contributie bedraagt  € 25,00 per jaar

Lees meer

NieuwsbriefHot item

 75 persoonlijke VN-verhalen centraal tijdens viering 75 jaar Verenigde Naties

Zie hoofdstuk: Informatie/Veteranen

De Themadag Pensioenen van 18 november. 

Ook tot onze spijt komt deze dag voor dit jaar te vervallen. Het bestuur acht het, gelet op de COVID-19 ontwikkelingen,   ongewenst voor onze leden om in groten getalen fysiek bijeen te komen. Het bestuur heeft een vast voornemen om in 2021 zeker een themadag te willen organiseren.