Skip to main content
Slide background

DE KVEO STAAT VOOR:

KVEO NL KRIJGSMACHT

Foto: Mediacentrum Defensie

Slide background

INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING

Slide background

MATERIELE EN IMMATERIELE HULPVERLENING

Slide background

SAAMHORIGHEID EN COLLEGIALITEIT

Slide background

ONZE KRIJGSMACHT

KVEO NL KRIJGSMACHT


KONINKLIJKE VERENIGING VAN EERVOL ONTSLAGEN OFFICIEREN
VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT, SINDS 16 APRIL 1877.

BEKIJK ONZE PAGINA MET LEDENVOORDEEL

ACTUEEL

 • Uit EERVOL 13 | Mededelingen van de secretaris
  07 juli 2024
  Van de secretaris Jan van Harmelen: De algemene vergadering, gehouden op 18 april 2024 op het landgoed Bronbeek, ligt weer achter ons. Het bestuur was verheugd met de grote opkomst deze keer, veel meer leden dan voorgaande jaren. Het aantal deelnemers paste ternauwernood in de accommodatie van de Kumpulan waar zij kon...
  Het erfgoed van de Koude Oorlog
  07 juli 2024
  Op 18 april heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging plaatsgevonden, zoals gebruikelijk op Bronbeek. Zonder in te gaan op de details kijk ik, samen met de overige 125 deelnemers, terug op een zeer geslaagde bijeenkomst waarin we als bestuurverantwoording hebben afgelegd over het gevoerde beleid en d...
  Nieuwsflits 19 | Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | Deel 2
  10 mei 2024
  Uitgegeven op vrijdag 10 mei 2024 Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | Deel 2 Enkele weken geleden is het Transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel door de Pensioenkamer vastgesteld. De leden van de vakbonden kunnen nu nog voor of tegen stemmen. In dit transitieplan hebben de sociale partners (werkgeversor...
  EERVOL 13 (Juli 2024) is beschikbaar

  EERVOL 13 is via de post verstuurd en nu ook online beschikbaar. Veel leesplezier!

  KVEO Nieuwsbrief 71
  JUNI 2024

  Onderwerpen zijn:

  • Overleden:
   Erelid Nol van Dalen
   Oudste lid Berthe van der Waag
  • 'Praat vandaag over morgen'
  • De KVEO gaat voordelen voor leden aanbieden
  • Gezocht: Boekhouder
  • De Nijmeegse 4Daagse. Doet u ook mee?
  Nieuwsbrief KG: Krachtig ouder worden: praat vandaag over morgen.
  De KVEO is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden : Onder de titel ‘Krachtig ouder worden: praat vandaag over morgen’ organiseert de Koepel Gepensioneerden de komende twee jaar in het hele land bijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten krijgt u informatie over ouder worden in Nederland. Op woensdag 29 mei vindt de eerste regiobijeenkomst plaats. In Zwolle. Daar kunt u zich nog steeds voor opgeven.
  KVEO maakt gebruik van hoorrecht bij ABP

  Werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) praten eind maart met belangenverenigingen van pensioengerechtigden en oud-deelnemers over de nieuwe pensioenregeling bij ABP. Ze doen dat in het kader van het wettelijk hoorrecht. Welke belangenverenigingen zitten aan tafel?

  KVEO Nieuwsbrief 69
  MAART 2024

  Onderwerpen zijn:

  • Lid van Verdienste Wil Le Griep overleden
  • Wrap-up KVEO Themadag Pensioenen
  • Algemene vergadering april 2024
  • Actuele andere onderwerpen
  • Oproep Veteranen
 • R22 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024
  Het rayon Rotterdam heeft in de eerste helft van 2024 een bijeenkomst georganiseerd op het Zadkine college te Rotterdam. Naast de voortreffelijke borrel en het aansluitende diner was het thema van de bijeenkomst gericht op het thema veerkracht, resilience. De hernieuwde en noodzakelijke aandacht voor geopolitieke vraa...
  R20 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024
  Een trieste april en mei voor ons rayon. Op 27 april (Koningsdag) overleden gelijktijdig 2 ruim over de 100-jarigen! Simon Hameete (ruim 101 jaar) en Berthe van der Waag (ruim 105 jaar). De laatste was nog aanwezig met haar neef op onze bijeenkomst op 12 maart. Met Berthe kon nog een goed gesprek gevoerd worden! De rou...
  R19 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024
  Was de Oploop van 24 april qua opkomst een groot succes, de Oploop van 29 mei jl. van de gezamenlijke verenigingen heeft dit nog eens overtroffen. De burgemeesters van Middelburg, Vlissingen en Veere (die laatste vergezeld van een pasgeborene - die voelde zich meteen thuis met al die oude opa's om hem heen), de Directe...
  R18 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024

  Voor uw agenda: de KVEO-bijeenkomsten in 2024 staan gepland op:

  Dinsdagdinsdag 17 september en dinsdag 19 november.

  Alle bijeenkomsten beginnen om 15.00 uur. Locatie Waterloozaal Bernardkazerne Amersfoort.

  R17 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024
  In 2024 organiseren wij de rayonbijeenkomsten met lunchbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Wij hopen dat de lunchbijeenkomsten door...
  R16 | Update Juni 2024
  Gepubliceerd: 08 juni 2024
  Geheel onverwachts en zeer plotseling is op 4 maart jl ons lid Wim van der Meij overleden, hij kwam een paar keer per jaar naar onze bijeenkomsten. Wij zullen zijn aanwezigheid missen en wensen zijn familie veel kracht en sterkte toe. Op 20 maart hebben wij tijdens onze bijeenkomst stil gestaan bij het overlijden van ...
  RO Meeting Maart 2024
  Afgelopen woensdag 13 maart zijn alle rayonofficieren en hun plaatsvervangers bij elkaar geweest voor de halfjaarlijkse rayonofficierenvergadering.Daar bespreken bestuur, adviseurs en rayonofficieren een aantal belangrijke aspecten van de KVEO.Zo stond de presentatie van onze nieuwe adviseur eenzaamheidsbestrijding Wim...
 • Zet, via menu van video, het geluid, de ondertiteling, weergave volledig scherm naar wens AAN (staat standaard UIT)

  • KL

  • KLu

  • KM

  • KMAR

  • GENERATIE DEERVOL


NIEUWSBRIEFNAAR ONZE THEMA'SONZE PARTNERS

KLIK OP EEN LOGO OM NAAR DE PORTAAL PAGINA TE GAAN VAN ONZE PARTNERS