Convocatie

Convocatie Op dinsdag 24 augustus hebben we afscheid genomen van onze voormalige Rayonofficier/”Baksmeester” en erelid KVEO Kltz b.d. Ko de Wolf. De KVEO/KVMO/KROMO was met een deputatie aanwezig en dat werd zeer op prijs gesteld door de familie. Het was een mooi en waardig afscheid. Ko heeft 25 jaar lang activiteiten georganiseerd voor ons rayon…