Skip to main content

R12 | Voorjaarsbijeenkomst Rayon De Kempen

Van 28 mei 2024 11:30 tot 16:00
Gezien: 40

Voorjaarsbijeenkomst.

De voorjaarsbijeenkomst van ons Rayon zal worden gehouden dinsdag 28 mei a.s. vanaf 11.30 u in het Van Gogh Village Museum “Vincentre” in Nuenen (zie “Locaties”), gevolgd door een gezamenlijke High-Tea in het nabijgelegen Restaurant “Le Souris”.

De leden van Rayon “De Meijerij” zijn uiteraard ook uitgenodigd.

Het programma bestaat, na de ontvangst met koffie/thee en een lokale lekkernij, uit een rondgang door het recent gerenoveerde museum, een gebouw dat is genomineerd voor de BNA Architectuurprijs “Beste gebouw van Nederland 2024” (www.gebouwvanhetjaar.nl ). De rondgang maakt gebruik van een geavanceerde audiotour en belicht vooral het werk van Vincent Van Goch in zijn Nuenense periode. Voor de liefhebbers is er de optie om na afloop van de High-Tea (met een keur aan heerlijke hapjes en drankjes) een gegidste rondwandeling te maken langs een aantal plekken waar Vincent zijn inspiratie opdeed.

Het programma

  • Vanaf 11:30 u: Ontvangst in het museum, met thee/koffie naar keuze en een stukje “Van Gogh Koek”. Na de ontvangst kunt U in uw eigen tempo de expositie (met daarin enkele fraaie audiovisuele presentaties) bezoeken. U wordt vriendelijk verzocht gebruik te maken van uw museumkaart (als u die heeft) en daar melding van te maken via het gereduceerde bedrag van uw opgave.
  • 13:30 u: Einde museumbezoek en een korte wandeling (plm. 50 meter) naar het gezellige, sfeervolle, “Le Souris” voor de geheel verzorgde “High-Tea” (met een glaasje).
  • Plm. 16:00 u: Einde bijeenkomst. Bij voldoende belangstelling, die U dient aan te geven bij uw opgave, start dan bij het restaurant de gegidste wandeling van plm. 2 km (ongeveer 1 uur) door het dorp. Deelname aan deze wandeling is voor rekening van onze vereniging.

Locaties en Parkeren

  1. Van Gogh Village Museum “Vincentre”: Berg 29, 5671 CA Nuenen,
  2. Restaurant “Le Souris”: Berg 16, 5671 CC Nuenen

Er is ruime gratis parkeerplaats in de nabijheid van het museum en het tegenoverliggende restaurant. Dichtbij: parkeerzone voor 2 uur langs de straten (schijf verzetten op weg naar restaurant?). Parkeren zonder tijdslimiet: zie hieronder.

Inschrijven

Inschrijving geschiedt door tijdige overmaking van het verschuldigde bedrag. De kosten voor het bijwonen van deze bijeenkomst bedragen € 30,00 per persoon (all-inclusive) voor museumkaarthouders en € 40,00 per persoon voor niet- museumkaarthouders. Uw bijdrage dient uiterlijk 20 mei 2024 overgemaakt te zijn op: Rekeningnummer NL51 INGB 0703 5193 44 t.n.v. H.J.J.A.M. Grootveld, onder vermelding van: KVEO Nuenen en, indien gewenst, “wandeling”.

Wij verheugen ons erop u (en uw partner) op 28 mei weer te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Henri Grootveld (Rayonofficier De Kempen)
Cor Diemel (Plv Rayonofficier De Kempen)


Staat uw auto goed geparkeerd?
Blauwe zone: maximaal 2 uur.

Langer parkeren?
A Parkeerterrein Remise, 200 meter vanaf museum, via onderdoorgang
naast de Geldmaat.
B Parkeerterrein Vincent van Goghplein, 400 meter vanaf het museum.