DE DOELSTELLING VAN DE KVEO

Zorg dragen voor collectieve en individuele belangenbehartiging

Een belangrijke taak van de KVEO is de behartiging van de pensioenbelangen van haar leden. Zij is vertegenwoordigd in diverse fora waar de pensioendiscussie op landelijk niveau wordt gevoerd. Een bestuurslid geeft inhoud aan de individuele belangenbehartiging door vragen te beantwoorden en leden te adviseren en te assisteren bij problemen.

Het verlenen van materiele en immateriële hulp

Het bestuur krijgt advies over de beleidsontwikkelingen op het terrein van zorg, welzijn en wonen. Een adviseur met specifieke kennis op het gebied van ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning beantwoordt vragen van leden over dit onderwerp. Ook kan hulp zijn het verstrekken van leningen of schenkingen aan leden die in ernstige (financiële) problemen zijn geraakt. Gelukkig komt dat weinig voor, omdat in Nederland voor bijna alle denkbare situaties generieke regelingen gelden die (financiële) hulp bieden. Desondanks kan incidenteel een lid buiten eigen schuld in ernstige problemen raken. De KVEO heeft de middelen om dan financieel de helpende hand te bieden.

Het bevorderen van saamhorigheid en collegialiteit

De vereniging kent 5 regio’s, Noord, Oost, Zuid, West en Buitenland. Iedere regio heeft een aantal rayons. Op de website kunt u eenvoudig vinden onder welke regio en rayon u valt. Waar u ook woont, en de postcodes zijn niet zaligmakend, zijn er bij u in de buurt altijd oud-collega’s die graag met u in contact willen komen. De rayons hebben maandelijks, soms vaker, een bijeenkomst waar u hen kunt ontmoeten. Afhankelijk van het rayon worden er buiten de bijeenkomsten, ook excursies en activiteiten georganiseerd om de saamhorigheid en collegialiteit in stand te houden en te bevorderen. Door COVID- 19 heeft de bestrijding van eenzaamheid een niet onbelangrijke rol opgeëist die de KVEO niet uit de weg gaat.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO