GELIJKGESTEMDEN

”Gelijkgestemden”, verenigingen en organisaties. waarvan hun doelstellingen, meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Hierbij valt te denken aan onder meer de NOV, de KVMO, de KNVRO, de GOV/NHB en de KNV Ons Leger. Elkaars identiteit, invloed en rijkweidte erkennend en waarderend, staat buiten kijf. U wordt via het icoon doorgeleid naar de internetsites van de diverse verenigingen en organisaties..

NOV, Nederlandse Officieren Vereniging

 

Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren

 

Gezamenlijke Officieren Verenigingen & Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV|MHB

Koninklijke Nederlandse Vereniging Ons Leger