Via deze pagina hebben leden en geïnteresseerden , zonder een beveiliging, toegang tot een aantal vrijgegeven artikelen per Eervol editie. Deze pagina zal actief zijn vanaf Eervol E- 4. De 1e editie ( E- 4) is op 2 april 2022 verschenen, de 2e editie zal in juni verschijnen, de 3e in september en de 4e en laatste dit jaar in december.

In overleg met het bestuur is er voor gekozen de artikelen, buiten de inleidingen op deze pagina, aan te bieden in pdf- format. Doorslaggevend was “lezersvriendelijkheid”, visueel aantrekkelijk, een prettig lezend lettertype en een goed contrast.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

De 1e editie van Eervol Uitgelicht, Eervol E- 4

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Anne Tjepkema: Meritocratie

…………..In meritocratieën is persoonlijke competentie leidend. ( Een samenleving waarin maatschappelijke posities worden verdeeld op basis van persoonlijke ‘verdiensten’ , dus op basis van inspanning en intelligentie en niet op afkomst) .Leidinggevenden zijn op zoek naar potentieel talent. Afkomst telt niet voor promotie, maar wel bewezen bekwaamheid die innovatie en een hoog werkniveau bevordert….De kritiek op meritocratie is dat vaak een elite de dienst uitmaakt zonder gevoel voor solidariteit en dat hardwerkende medewerkers die ‘het net niet halen’, onvoldoende kansen krijgen………… Lees het hele artikel.

  • Jan van Harmelen: De betrokkenheid van het ABP ten aanzien van het Nieuwe Pensioen Contract ( NPC)

…………..Nederland is bezig  het pensioenstelsel te vernieuwen. Het wetgevingsproces van de Wet Toekomst Pensioenen loopt dus nog. Het is voorzien dat de aangepaste regels voor het vernieuwde pensioenstelsel ingaan op 1 januari 2023. Tot nu toe zijn er een aantal fasen doorlopen…………..Lees het hele artikel.

  • Abel Nijdam: Het nieuwe Pensioenstelsel, deel 13

……………In de media is al veel gemeld over de door (inmiddels oud-) Kamerlid van Dijk (PvdA) ingediende motie die het mogelijk zou maken nog dit jaar te indexeren.  Het bleek een ‘fopspeen’. Het ABP reageerde al snel met de mededeling dat er (nog) niet kan worden geïndexeerd. De beleidsdekkingsgraad is weliswaar inmiddels opgelopen naar 103,9% (31 januari), maar de eis is 105% ( en op 28 februari jl was de beleidsdekkingsgraad 105%!!!)………………………..Lees het hele artikel.

 

  • De Nederlandse Veteranendag 2022

   

De Nederlandse Veteranen dag vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 juni op het Malieveld in Den Haag. U als veteraan kunt de Veteranen dag bezoeken, alleen of met uw thuisfront. U dient  zich hiervoor tijdig aan te melden.

Met uw registratienummer of e- mail adres en wachtwoord.

Aanmelden voor de Nederlandse Veteranendag 2022.

U dient zich vóór woensdag 1 juni 2022 aan te melden.

25 Juni belooft een speciale dag te worden. Op pontons in de Hofvijver worden, voorafgaand aan het defilé,  tijdens een Ceremonie van Staat aan 18 eenheden van de Krijgsmacht vaandel opschriften uitgereikt voor hun inzet in Uruzgan, 16 x KL, 1 x KLu en 1 x aan het KMarns. Deze bijzondere ceremonie komt in de plaats van de reguliere medaille-uitreiking. Daarna gaan de detachementen met hun vaandels voorop in het defilé. Het nationaal defilé wordt, vanzelfsprekend, afgenomen door Zijne Majesteit de Koning, Willem Alexander.

Bekijk de promo video. Even naar beneden scrollen. video,

Vergeet niet uw Erespeld en de witte anjer aan te nemen die u overal en nergens onder weg naar het Malieveld wordt aangereikt.

De speld staat symbool voor de waardering van de Nederlandse Staat voor het risicovolle werk dat u als veteraan in het verleden als militair heeft verricht. De witte anjer  is een uiting van waardering van de Nederlandse samenleving voor de Nederlandse veteranen

 

  • Ton van Maurik ( columnist Eervol); Onze taal als strijdtoneel

…….Er was geen ontkomen aan afgelopen weken, woorden waren weer aanleiding voor discussie. Eerst was er een artikel waarin betoogd werd het woord Bersiap niet te gebruiken bij een tentoonstelling in het Rijksmuseum. Het zou een discriminerende betekenis hebben. Bersiap, dat in het Maleis “sta paraat” betekent staat in het Nederlands echter voor iets totaal anders…………..Lees het hele artikel

  • Paul van de Heyden: het van Weerden Poelman Fonds

…………..de Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds (VWPF) is een onafhankelijke stichting en heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften, donaties, legaten en leningen belastingvrij kunnen worden ontvangen en verstrekt. Statutair beoogt het VWPF een sociaal- financieel vangnet te zijn voor (oud-) medewerkers van de KLu, voor hun gezinnen en eventueel voor hun nabestaanden……..Wèl weet ik dat er best wat collega’s zijn met betalingsmoeilijkheden en Betalingsachterstanden……..Lees het hele artikel.

_________________________________________________________

Marcel Celie: In memoriam Jan Poorter

Don de Lavaletta: In memoriam Willem Kreupeling