Skip to main content

R20 | Rayonbijeenkomst Den Haag

Beginnend op 11 juli 2023 16:00
Categorieën: 20 Den Haag
Gezien: 196

Vanaf de bijeenkomst in april 2023 (zomercyclus) beginnen de bijeenkomsten om 16.00 uur. De maaltijd start vanaf 17.30. Deze zomercyclus loopt door t/m de bijeenkomst in oktober 2023.

Betaling van de eigen bijdrage, á €30,00, vóór de vermelde uiterste betalingsdatum, geldt als deelname. De kosten van alle drankjes (behalve de koffie / thee na het diner) zijn voor eigen rekening bij Van der Valk. Bij vertrek dient u deze af te rekenen.

Betaling op rekeningnummer NL57 INGB 0005 8413 04 t.n.v. KVEO Den Haag te Den Haag.Zoek in KVEO agenda

Vul het trefwoord in waarnaar u zoekt, snel zoeken naar de items van een rayon kan via 'R' gevolgd door het rayonnummer met eventuele voorloopnul. Bijv.: R04