KVEO BUSINESS PLATFORM

Wie zijn wij?

De KVEO wil met zijn tijd meegaan en veranderen. Dat moet omdat wij ook voor u een aantrekkelijke en nuttige vereniging willen blijven en om meer ‘jonge’ leden te kunnen werven.

Zoals u weet staat de KVEO naast belangenbehartiging ook voor saamhorigheid en collegialiteit. De Rayons organiseren jaarlijks meerdere bijeenkomsten. Wellicht bent u er, als gast, wel eens geweest en heeft u gemerkt dat de aanwezige rayonleden elkaar goed kennen en een hechte groep vormen. Wij helpen, adviseren en steunen elkaar.

GEEF UW MENING!

Graag horen we of U geïnteresseerd bent om uw leeftijds- of jaargenoten in een plezierige setting te ontmoeten en mee te denken over het KVEO BUSINESS PLATFORM. Het bestuur hoort graag van u!

Namens het KVEO-bestuur,

Abel Nijdam  bestuurslid1@kveo.nl

Jongere post-activiteiten

De KVEO realiseert zich dat onze “jongere post- actieve leden” wellicht ook andere interesses hebben en op een andere manier sociale contacten onderhouden. Daarom richt de KVEO een platform op. Primair voor nog niet- gepensioneerde maar wel eervol ontslagen officieren. Maar ook voor ‘elders actieven’, die nog werken maar wel op de drempel staan van Eervol Ontslag

Het platform krijgt de naam KVEO BUSINESS PLATFORM. We willen klein beginnen en het platform in de komende tijd via uw en onze netwerken laten groeien.Het KVEO Business Platform maakt daarom ook deel uit van Ledenwerving en Ledenbehoud.

Eerste bijeenkomst

De eerste bijeenkomst kon door de Corona- crisis helaas niet doorgaan. We plannen nu een bijeenkomst in het 2e kwartaal van 2023.

De uitnodiging volgt. Via de internetsite, Nieuwsbrief, per email en eventueel via Eervol E- 8.

Wat gaan we doen?

Randvoorwaarde voor succes is dat er in het platform voor u relevante thema´s aan de orde komen en dat ook uw netwerk kan groeien. Daarbij willen wij het vooral aan de leden van het platform overlaten welke onderwerpen aan de orde komen. Het KVEO-bestuur zal de bijeenkomsten faciliteren en sponsoren.

Onder onze gepensioneerde leden bevinden zich genoeg collega’s met een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven of de overheid. We gaan ervan uit dat zij als een soort ambassadeurs een rol kunnen spelen bij het leggen van nieuwe contacten. Het ‘merk’ KVEO staat voor betrouwbaarheid en integriteit. Dat kan helpen bij ontmoetingen met voor u en de KVEO relevante personen. Ook denken wij aan bedrijfsbezoeken en symposia met interessante onderwerpen.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO