Skip to main content

De KVEO is jarig!


KVEO Nieuwsflits nr. 17

Voor vragen stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Uitgegeven op zondag 16 april 2023 12:00 uur.

Natuurlijk. U wist het al. En heel zeker.
Vandaag 16 april zijn wij jarig! We worden 146 jaar jong. Gefeliciteerd met ons.

De voorloper van de KVEO, de ‘Vereeniging van Gepensioneerde Officieren van Het Nederlandsche Leger’, is op 16 april 1877 opgericht door initiatief van de gepensioneerde luitenant-kolonel tit. R.A.L. Pélerin. Deze officier was begaan met het financiële lot dat vooral subalterne officieren ondergingen na pensionering. Het militaire pensioen was door een nieuwe pensioenwet die dat jaar was ingegaan sterk verbeterd. Maar van terugwerkende kracht was geen sprake waardoor officieren, die in 1814 en 1815 en in 1830 voor het vaderland hadden gestreden, of jarenlang in het gemobiliseerde leger aan de grens hadden gestaan, door de bezuinigingen in 1842 en 1849 in een subalterne rang een “armzalig” pensioen kregen uitgekeerd. De oude pensioenwet van 1851 werd wel-is-waar vervangen maar het pensioen van reeds gepensioneerde officieren werd niet met terugwerkende kracht aangepast.

Dat was dus de aanleiding voor Pélerin om een commissie van gepensioneerde generaals bijeen te roepen en onze voorloper vorm te geven. Op 16 april 1877 werd de vereniging opgericht. Binnen een jaar tijd waren 800 nieuwe leden ingeschreven waaronder ook vele nog actieve officieren die als buitengewoon lid de doelstellingen van de vereniging ondersteunden. Het vorstenhuis droeg de vereniging ook een warm hart toe: kort na de Koninklijke goedkeuring van de statuten aanvaardde Koning Willem III het beschermheerschap, gevolgd door het verlenen van het predicaat “Koninklijke" en een schenking van ƒ 187.000; Prins Frederik bleek bereid het erevoorzitterschap te bekleden en zijn broers Willem, Alexander en Hendrik traden toe als ereleden. Ondanks deze actie werd de nieuwe militaire pensioenwet niet met terugwerkende kracht aangepast en trad op 29 mei 1877 in werking.

Door gebruik te maken van de inkomsten uit vermogen van de gift van de Koning heeft de vereniging in de eerste 25 jaar van haar bestaan bijna 170.000 gulden uitgekeerd aan financiële steun aan hulpbehoevende leden. Steunverlening is nog steeds een van de doelstellingen van de huidige KVEO, maar tegenwoordig ligt de nadruk meer op de collectieve en individuele belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en sociale wetten. De KVEO heeft niet voor niets een gekozen vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Wilt u meer lezen over de historie van de KVEO? Ga dan naar onze website tabblad historie. En ga naar deze uitgaves van de Militaire Spectator 1965 pagina 421 en 1977 pagina 149.

Over 4 jaar (april 2027) bestaat de KVEO 150 jaar. Er zal een werkgroep worden geformeerd om mee te denken over de invulling van dat jubileum.

En wilt u deelnemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met uw rayonofficier of onze secretaris Eric Otterloo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). Hoe meer vrijwilligers, hoe grootser we de organisatie van het jubileum kunnen aanpakken!