KVEO NIEUWSBRIEF 52, 22 December 2021

De laatste Nieuwsbrief van 2021.

Het bestuur wenst u een goed uiteinde van 2021 en een goede start van 2022!
Net als de vorige is ook deze Nieuwsbrief kort en overzichtelijk van opzet. Waar mogelijk wordt verwezen naar onze website. Voor vragen stuur een bericht naar
nieuwsbrief@kveo.nl

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Van het bestuur

Het bestuur heeft 7 december weer digitaal vergaderd. Jammer genoeg, want elkaar om tafel spreken heeft toch echt de voorkeur. Belangrijke bespreekpunten waren de begroting voor 2022 die ook deel is van de Algemene Vergadering op 21 april 2022 te Bronbeek, een verbeterde versie van de Handleiding Rayonofficieren, een aantekening betreffende het imago van de vereniging en de kandidaatstelling van Abel Nijdam voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. De volgende vergadering zal zijn op 11 januari 2022.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Veteranen

Het Veteranenplatform heeft een standpunt ingenomen inzake het Meerjarig Indië Onderzoek MJO. Het onderzoek wordt gepubliceerd op 17 feb 2022. Lees meer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zorg & welzijn

Valse e-mails over boosterprikken! Thuis- en verpleeghuiszorg onder druk. Lees meer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ABP

  • Het Verantwoordingsorgaan ABP houdt in april 2022 zijn verkiezingen. Kandidaten worden voorgedragen door ouderenbonden, werkgevers en werkenden. De KVEO heeft bestuurslid Abel Nijdam voorgedragen namens de Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden waarin de KVEO zitting heeft. Lees meer.
  • Het ABP kan de pensioenen niet verhogen in 2022! Lees meer.
  • ABP biedt gemakkelijke schadevergoedingsregeling samenvallende diensttijd vanwege pensioennabetaling. Betrokken deelnemers krijgen een zorgvuldig berekend voorstel. Lees meer.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Mededeling

Het Rode Kruis zoekt met spoed vrijwilligers voor hulptaken. Zie mededeling op de website Koepel Gepensioneerden. Zie voor deelname aan Ready2Help website Rode Kruis.

 

Ook de KVEO blijft strijden voor een goed pensioen!

Zie kveo.nl