KVEO NIEUWSBRIEF 52, NOVEMBER 2021

KVEO Informatiedag Pensioenen

Op dinsdag 26 oktober 2021 wordt de Thema / Informatiedag Pensioenen gehouden in  Culemborg.

De inleiders zijn John Kerstens, voorzitter van de Koepel van Gepensioneerden, en Xander den Uyl, bestuurslid van het ABP. Zie ook hier.

U kunt zich nog tot 19 oktober aanmelden bij secretaris@kveo.nl. Vermeld uw lidnummer en volledige naam.


 

KANDIDATEN GEZOCHT! voor het verantwoordingsorgaan ABP

Wilt u het bestuur van het ABP adviseren?

Stel u dan verkiesbaar als kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP VÓÓR 1 NOVEMBER 2021.

Zie verder hier: Pensioenen en uitkeringen – KVEO


 

Enquête gezamenlijke ouderenorganisaties

De gezamenlijke ouderenorganisaties willen zich hard maken voor een breed en goed regeringsbeleid op ouder worden. Daarom doet de  Koepel Gepensioneerden (de KVEO is lid van deze koepel) samen met ANBO en KBO-PCOB een peiling onder de leden over hoe zij het ouder worden ervaren.

Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen wij het nieuwe kabinet nog beter duidelijk maken wat de komende jaren moet gebeuren.

Het verzoek is via onderstaande link te enquête in te vullen.

https://surveys.enalyzer.com?pid=bduf4t4n


 

Algemene Vergadering 2022

Noteer 21 april 2022 voor de Algemene Vergadering. Deze zal weer als vanouds in Bronbeek worden gehouden. In EERVOL E- 3, verschijningsdatum medio december 2021, volgen nadere details.


 

EERVOL

Als het goed is heeft u het tweede nummer van EERVOL al ontvangen.  Deze is ook op onze website te lezen en niet alleen als “rollend” blad maar ook als bladerbare versie.


 

Over de rayons

Op onze website is informatie en de activiteitenkalender van onze Rayons te vinden: https://kveo.nl/regios-rayons-kalender/  Daar kunt u alle actuele informatie vinden.

Verder zijn er drie nieuwe (plv) rayonofficieren aangesteld:

  • RO 06 Veluwezoom. lkol (R) b.d. inf Rob Knopperts uit Ede,
  • Plv RO 06 Veluwezoom. kap b.d. lua Cor Beukers uit Ede en
  • Plv RO 04 Veluwe Noord, lkol b.d. fus Dirk Jan Vuijk te Ermelo.

 

Website beheer

Lkol b.d. fus Dirk Jan Vuijk is onze nieuwe webmaster en plaatsvervangend webmaster is kap b.d. inf Nico Somerwil. Zie ook Website – KVEO


 

Zorg en Welzijn

Aansluitend op het artikel over het wetsvoorstel “Voltooid Leven” in EERVOL nr. 2 heeft onze adviseur zorg & welzijn Wim Frankenmolen tevens bijgedragen aan een op 13 september in Trouw verschenen opiniestuk van de voorzitter Koepel Gepensioneerden John Kerstens.

https://www.trouw.nl/opinie/dit-gaat-om-leven-en-dood-laat-senioren-dus-meedenken-over-wet-voltooid-leven~b6d1d72b/