Ledenwerving - KVEO

LEDENWERVING EN LEDENBEHOUD

Ledenwerving en ledenbehoud zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de KVEO.

Niet alleen bij de KVEO maar ook bij vele andere verenigingen staat het ledental onder druk.

Als vereniging moet je ideeën ontwikkelen en operationaliseren om nieuwe leden te werven. Daarnaast moet de vereniging inspanningen gaan leveren om leden te behouden. Immers als de KVEO een deel van haar leden niet weet te behouden, gaat het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook op.

Op dit moment wordt er door het bestuur een stappenplan voor ledenwerving en ledenbehoud ontwikkeld.

“Maak van uw klas uitvinders” dus heeft u ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud, stuur die dan naar bestuurslid, Martin van Riemsdijk, bestuurslid2@kveo.nl

Het bestuur houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Waarom lid worden?

Ledenvoordeel!

Lid worden!