LEDENWERVING EN LEDENBEHOUD

Ledenwerving

Ledenwerving en ledenbehoud zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van de KVEO.

Niet alleen bij de KVEO maar ook bij vele andere verenigingen staat het ledental onder druk.

Als vereniging moet je ideeën ontwikkelen en operationaliseren om nieuwe leden te werven. Daarnaast moet de vereniging inspanningen gaan leveren om leden te behouden. Immers als de KVEO een deel van haar leden niet weet te behouden, gaat het positieve resultaat van ledenwerving immers snel in rook op.

 

Op dit moment wordt er door het bestuur een stappenplan voor ledenwerving en ledenbehoud ontwikkeld.

“Maak van uw klas uitvinders” dus heeft u ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud, stuur die dan naar bestuurslid, Martin van Riemsdijk, commissaris001@kveo.nl

Naar verwachting zal de operationalisering van “werving en behoud”, met hopelijk, uw inbreng, kennis, kunde en netwerk, voor de Algemene Vergadering 2022 op Bronbeek op xx april 2022 gestalte krijgen. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO