Do 22 dec 2022: Nieuwe pensioenwet met ruime Kamermeerderheid aangenomen

Bij de hoofdelijke stemming op donderdag 22 dec waren 93 Kamerleden voor en 48 tegen. De stemming was het sluitstuk van lang debatteren en onderhandelen. Voor stemden De partijen die voor stemden waren: VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, SGP en Volt.

De wet regelt de overgang naar en regels voor een nieuw pensioenstelsel. Dat is volgens de voorstanders eerlijker voor de verschillende generaties werknemers dan het oude pensioensysteem.

Eerste Kamer

Met de stemming is de discussie nog niet afgelopen. De Eerste Kamer begint volgend jaar op 17 januari aan de behandeling van de wet. Omdat ook PvdA en GroenLinks voor hebben gestemd is er vrijwel zeker ook een meerderheid in de senaat.

Tegenstanders lieten voorafgaand aan de hoofdelijke stemming nog hun bezwaren horen.

Gaat ook de Eerste Kamer akkoord, dan kan de wet op 1 juli 2023 ingaan. Pensioenfondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over de te zetten stappen te informeren.