Skip to main content

NIEUWSBRIEF 70

Bijgaand Nieuwsbrief nr. 70 van april 2024.
Voor vragen en opmerkingen stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lintjesregen

3372 mensen zijn vrijdag 26 april koninklijk gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Zij ontvingen dit eerbetoon tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid voor het uitreiken van Koninklijke onderscheidingen (de lintjesregen). Dit is, zoals gebruikelijk, de laatste werkdag vóór de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning.onc rd heer vz 4

Ook enkele leden van onze vereniging zijn geëerd met zo een onderscheiding. Dat zijn de volgende leden:

  • Dhr. B. (Bert) Dedden (genm b.d. inf),
  • Dhr. H. Schimmel (lkol b.d. inf),
  • Dhr. H.J.J.M. (Huub) Vleeshouwers (lkol b.d. log).

Allen hebben de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Het bestuur feliciteert de decorandi van harte met de ontvangen onderscheiding.

Na het via e-mail verstuurd hebben van deze nieuwbrief heeft ons het bericht bereikt dat ook mevr. E. Woudstra-Meijboom een Koninklijke onderscheiding heeft mogen ontvangen, zie HIER.


Algemene vergadering 2024

Op donderdag 18 april 2024 is de jaarlijkse Algemene Vergadering van onze vereniging gehouden in Bronbeek. Naast gezelligheid en een uitstekende Indische lunch waren lezingen door Mark Stappers (Erfgoed van de Koude Oorlog) en Walter Fennis (partnerprogramma) hoogtepunten.

Tijdens het besloten gedeelte voor leden heeft onze voorzitter genm b.d. Peter Dohmen zijn gebruikelijke jaarrede gehouden. Belangrijke elementen in deze lezing waren het afnemende ledenaantal, de aandacht voor saamhorigheid en eenzaamheidbestrijding en de recente ontwikkelingen in het pensioendossier.

De gehele tekst van de jaarrede kunt u lezen op onze website. Zie hier op onze website.

Afgetreden als bestuurslid is dhr. E.G.M. (Eric) Otterloo (kol b.d. log). Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door de 2e secretaris dhr. J. (Jan) van Harmelen (kol b.d. KLu).

Als partnerprogramma werd een lezing gepresenteerd over “Les Ballets Russes” door Walter Fennis. Wegens een planningsfout kon de eerder aangekondigde lezing over Bronbeek en NL Indië niet doorgaan maar gelukkig is op korte termijn een vervangende spreker gevonden in de persoon van dhr. Fennis. Walter is gepensioneerd musicus en is cultuurwetenschapper.

Les Ballets Russes was een Russisch balletgezelschap dat tijdens haar twintigjarig bestaan (1909 – 1929) een 40-tal spraakmakende producties in première heeft gebracht, dit alles onder de bezielende leiding van haar oprichter en impresario Sergej Diaghilev (1872 – 1929). Het was een interessante lezing die door bijna 40 partners werd bijgewoond.


Leden werven leden

“Leden werven leden” is een van de mogelijkheden het ledenbestand te verbeteren.
Voorzitter Peter Dohmen heeft tijdens de Algemene vergadering te Bronbeek benadrukt dat u een belangrijke schakel bent in ledenwerving. Op dit moment is ons ledenbestand iets meer dan 2000.
Als u een collega kent die geen lid is, overtuig hem of haar van onze KVEO-kwaliteiten:

  • Lage contributie van €30 per jaar (en de eerste 12 maanden na aanmelding gratis!);
  • Veel gezelligheid en saamhorigheid binnen onze 22 rayons;
  • Veel bestuurlijke inzet om onze ABP-pensioenen waardevast te houden, ook in de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel;
  • Elk kwartaal ons blad EERVOL voor leden met een keur aan interessante artikelen;

Als de helft van u één collega lid maakt, dan zit de vereniging binnen een jaar op meer dan 3000 leden!


Actuele onderwerpen

Onze website wordt continue bijgehouden door onze webmaster Nico Somerwil en voorzien van de laatste verenigingsinformatie. Zo worden ook rayonbijeenkomsten aangekondigd in de agenda.

Wilt u de laatste info raadplegen over uw rayon? Ga naar rayons of naar kalender.

Kijkt u ook eens bij KVEO-gerelateerd nieuws; dan ziet u het laatste nieuws van Defensie, de krijgsmachtdelen, de Koepel Gepensioneerden en andere voor ons interessante informatie.
De fijnproevers onder u zullen ook opmerken dat er meer en andere foto’s en nu ook korte video’s ter illustratie op de website staan.


Nieuwe adviseur eenzaamheidsbestrijding

Onlangs is als adviseur toegetreden Wim in ’t Hout (lkol gv b.d.). Wim heeft de portefeuille eenzaamheidsbestrijding en was als geestelijk verzorger lange tijd verbonden aan het VeteranenInstituut. Wim heeft uitgebreide ervaring opgedaan om onze leden bij te staan bij bijvoorbeeld gewetensvragen en zgn. onvoltooid verleden.

Het spreekt voor zich dat een eenzaam lid dat niet zelf naar voren brengt. Een lid kan via zijn rayonofficier, als het daaraan behoefte heeft, in contact worden gebracht met Wim in ‘t Hout die zich dus specifiek bekommert om eenzame leden binnen de vereniging. Inzet van Wim zal in overleg met rayonofficieren worden gedaan. De vicevoorzitter monitort de acties.

Kent u een eenzame collega? Bespreek dat dan met uw rayonofficier. En ga zeker op de koffie- of theevisite om de collega een hart onder de riem te steken! -//-


De KVEO is er voor u!

REDACTIE NIEUWSBRIEF


Eindredacteur nieuwsbrief
Martin van Riemsdijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


NIEUWSBRIEVEN KVEODe KVEO Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Een Nieuwsbrief wordt alleen uitgebracht als er belangrijk nieuws is wat uw aparte aandacht moet hebben.

Onze KVEO nieuwsbrieven hebben een beperkte houdbaarheid van maximaal zo'n 4 maanden.

Aan- of afmelden voor Nieuwsbrief (alleen voor KVEO-leden) kan via het wijzigingsformullier (sectie 3).