Nieuwsbrief nr. 60 van februari 2023.

Voor vragen en opmerkingen stuur een bericht naar nieuwsbrief@kveo.nl

 

Van het bestuur.

Op dinsdag 18 april wordt de Algemene Vergadering voor leden gehouden. En wel in de Kumpulan van Bronbeek te Arnhem. Tijdens het algemene gedeelte zal als gastspreker prof. dr. Eric Vermetten optreden. Hij is bijzonder hoogleraar aan het LUMC, en gespecialiseerd in psychotrauma’s. Tijdens de formele vergadering voor leden zal parallel een partnerprogramma worden gehouden waar boswachter Jeroen Glissenaar van Park Sonsbeek een lezing zal houden over natuurbeheer nieuwe stijl. De bijeenkomst heeft zoals gebruikelijk ook een reüniekarakter voor de KVEO-leden waarbij weer de gebruikelijke Indische rijsttafel zal worden geserveerd.

Het volledige programma en de agenda zullen eind maart gepubliceerd worden in EERVOL en op onze internetsite.

Over 5 jaar (april 2027) bestaat de KVEO 150 jaar. De vereniging is immers in 1877 opgericht bij Koninklijk Besluit van koning Willem III. Er wordt een werkgroep geformeerd om mee te denken over de invulling van dat jubileum. En wilt u deelnemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met uw rayonofficier of onze secretaris.

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden. Dat zeggen belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Dit meldt de Koepel Gepensioneerden aan in haar laatste Nieuwsflits van 30 januari. Zie hier voor de volledige informatie van de Koepel.

Van het Veteranenfront

Per 01 januari 2023 is via het Veteraneninstituut een zgn. maatpak voor veteranen te bestellen. Veteranen die uiterlijk 30 maart een bestelling doen, krijgen dit pak op tijd geleverd vóór de defilés op 4 en 5 mei aanstaande. Om snel de bestellingen te verzamelen heeft de leverancier in de maanden februari en maart een opmeettour gepland waar u als veteraan het nieuwe maatpak kunt bestellen. Zie https://www.nlveteraneninstituut.nl/veteranentenue/ voor algemene info en bestelinformatie.  De kosten voor postactieven worden door Defensie grotendeels vergoed.

Rayon-informatie

Op onze internetsite staat informatie over gehouden en te houden bijeenkomsten van de rayons.

Zie hier.  Deze agenda is gewijzigd van opzet. Per rayon worden (geplande) bijeenkomsten per kwartaal genoemd.

Verzoek aan de Rayon Officieren: wijzigingen en aanvullingen op uw rayonagenda kunt u rechtstreeks melden aan de webredacteur Dirk Jan Vuijk via webmaster@kveo.nl

Zorg goed voor uw agenda en houd deze actueel!

Koopkracht pensioenen

Het gaat bij koopkracht niet alleen om pensioenen, maar ook bijvoorbeeld over toelagen en belastingen.  Het NIBUD heeft de verschillen tussen 2022 en 2023 uitgerekend.

Een algemeen artikel over deze koopkrachtverschillen vind u hier. En meer gedetailleerd in deze pdf.

EERVOL 7 is uit!

Dat betekent dat EERVOL 7 ook op onze internetsite is te lezen c.q. downloaden.

Deze keer is EERVOL in zijn geheel zonder wachtwoord te lezen! Zie hier op onze website.

Oproep Comité Ereschuld Onderscheidingen

Recent heeft dhr. Roel Rijks, oprichter van het Comité Ereschuld Onderscheidingen, een Nieuw-Guinea Herinneringskruis mogen aanvragen voor twee marinemannen die deel hebben genomen aan de zogenaamde vlagvertoonreis van Smaldeel 5 (Hr. Ms. Karel Doorman, Hr. Ms. Limburg en de Hr. Ms Groningen) aan Nieuw Guinea van 27 juli 1960 tot 15 oktober 1960.

Door een uitzondering op het Koninklijk Besluit m.b.t. de toekenning van het Nieuw-Guinea Herinneringskruis is het mogelijk voor deelnemers aan Smaldeel 5 om dit kruis te ontvangen.

Mogelijk zijn er enkele leden van de KVEO die op basis van deze reis naar Nieuw-Guinea ook recht hebben op het herinneringskruis.  Was u toen aan boord? Neem dan contact op via roel@leudalmonument.nl of info@ereschuldonderscheidingen.nl

De KVEO is er voor U!

Zie www.kveo.nl