Skip to main content

Nieuwsflits 19 | Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | Deel 2

Uitgegeven op vrijdag 10 mei 2024

Transitie naar het nieuwe pensioenstelsel | Deel 2

Enkele weken geleden is het Transitieplan naar het nieuwe pensioenstelsel door de Pensioenkamer vastgesteld. De leden van de vakbonden kunnen nu nog voor of tegen stemmen. In dit transitieplan hebben de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) afgesproken hoe die overstap gaat plaatsvinden naar de nieuwe pensioenen. Voor verenigingen van gepensioneerden zoals de KVEO geldt er een wettelijk hoorrecht. Met twee andere verenigingen van gepensioneerden hebben we onder regie van de Koepel gepensioneerden dit hoorrecht uitgeoefend. Zowel over de gevolgde procedure als over de wijze waarop men onze voorstellen is omgegaan zijn we zeer teleurgesteld.

Waarom is ook al weer het hoorrecht?

In de nieuwe wet toekomst pensioenen is er geen mogelijkheid voor individueel bezwaar; jij kunt niet beslissen of jouw pensioen wel of niet onder het nieuwe stelsel gaat vallen. Een tweede reden voor het hoorrecht is dat het oordeel van de gepensioneerden gevraagd moet worden omdat zij niet aan tafel zitten als er wordt onderhandeld over het nieuwe pensioenstelsel. Bij de uitoefening van het hoorrecht moet het oordeel van de gepensioneerden op een zodanig vroeg tijdstip worden gevraagd dat het van invloed kan zijn op de inhoud van het transitieplan en de daarin gemaakt keuzes. Achterom kijkend kunnen we – ondanks al onze inspanningen - maar één ding zeggen; we zijn gehoord maar er is niet geluisterd en we voelen ons ook niet gehoord!

Kijken we naar de inhoud.

We hebben naar onze mening goede en onderbouwde voorstellen ingediend voor een koopkrachtig pensioen in de toekomst. We hebben ons hard gemaakt om de opgelopen achterstand in indexatie op een zo korte mogelijke termijn in te halen en we hebben ons ingezet om de verdeling van het vermogen van het ABP ( ca. € 530 miljard) evenwichtig te verdelen over alle leeftijdsgroepen. Maar ook hier geldt; we zijn gehoord maar er is niet naar ons geluisterd.

Wat nu?

We gaan onderzoeken of het haalbaar en zinvol is om een proces te voeren tegen de Pensioenkamer. Dat doen we met drie verenigingen van gepensioneerden onder regie van de Koepel Gepensioneerden. Voor Defensie is nog niet alles rond want voor reservisten moet nog wel een en ander worden uitgezocht.

Extra informatie

Wil je onze hele reactie (11 blzn incl. uitgebreide bijlage) lezen op het concept transitieplan? Die staat op onze website: https://kveo.nl/pensioenen/reactie-verenigingen-van-gepensioneerden-op-respons-hoorrechtcommissie-pensioenkamer-d-d-29-03-2024

Lees ook het volgende gemeenschappelijke persbericht (1 pagina) van 2 april van de Koepel Gepensioneerden, FOG-ABP, NBP én de KVEO: https://kveo.nl/pensioenen/vakbonden-en-werkgevers-bij-het-abp-nemen-gepensioneerden-niet-serieus

Voor de geïnteresseerden is een samenvatting (4 blzn) van het concept transitieplan hier te lezen: https://kveo.nl/algemeen/samenvatting-van-concept-transitieplan-van-de-sociale-partners-van-overheid-en-onderwijs