Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op 17 februari 2022.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Veteranen Platform : Reactie van het Veteranen Platform op de tweede kabinetsreactie historisch
onderzoek Indonesië, d.d. 24 dec 2022
* NIOD: nader verklaard: Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950, na 17 febr 2022
* Overheid schoot tekort bij behandeling van veteranen, 17 februari 2022
* Reactie Veteranen Platform op uitkomsten Indië Onderzoek, 18 februari
* Focus op Nederlands geweld te groot in Indië onderzoek, interview met Lgen bd Hans van Griensven, 19 februari 20022
* Oproep van Veteranen Platform voor vervolg onderzoek, 2 maart 2022

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Het tumult in 2021 rond de film de OOST

…….De film is gebaseerd op waargebeurde feiten en verhalen van veteranen, maar hanteert een ruime ‘artistieke vrijheid’ en pretendeert ook niet een historische documentaire te zijn. De disclaimer die dit bevestigt, wordt helaas pas aan het einde van de aftiteling getoond en zal daardoor onopgemerkt blijven.
Ondanks dat, geeft de sterk gecomprimeerde weergave van een relatief lange en complexe periode bij de kijker een negatief beeld van het optreden van Nederlandse militairen in onze voormalig kolonie. Er ontstaat op deze wijze een eenzijdig stereotype beeld en er is te weinig oog voor de nuance en context van het toenmalige conflict, met name ook de interactie met de lokale bevolking en de rol van de tegenstanders……..

Bovenstaand tekstgedeelte komt uit de reactie van het Veteranenplatform.

mei 2021: De film “de OOST” ( trailer YouTube)

Recensie van de film op www.want.nl

Recensie van de film op www.filmkrant.nl

Het veteraneninstituut over de film de Oost

Communiqué Veteranenplatform over de film de Oost

 

Palmyra Westerling – Theatergroep Purple

dochter van Raymond en Ada VleeschDubois, zijn 3e vrouw, theatergroep Purple

Open brief Palmyra Westerling (1971) dochter van Raymond Westerling, mei 2021