Heeft de KVEO wel uw juiste e-mailadres?

Toelichting webmaster ( 24 december 2021)

In de communicatie met haar leden maakt de KVEO gebruik van e-mail. Een e-mail is immers sneller dan een papieren brief in een enveloppe. Op 24 december 2021 heeft de KVEO 2249 leden. Maar van maar liefst 669 leden heeft de KVEO überhaupt geen e-mailadres en bovendien blijkt ook nog eens dat na het verzenden van de laatste Nieuwsbrief (nr. 52) de e-mailadressen van meer dan 100 leden onjuist te zijn.Het ligt vaak aan de details; een O i.p.v. een 0, een komma i.p.v. een punt (.) ergens of een spelfout. Het kan ook zijn dat u recent gewisseld bent van provider, bijvoorbeeld van KPN naar Ziggo, of van Planet naar Xs4All, dan is uw e-mailadres mee veranderd en als u dat niet hebt doorgegeven, worden e-mails wel verstuurd ( naar uw oude e- mailadres) maar natuurlijk niet naar uw nieuwe e-mailadres. Ter optimalisatie van de communicatie, check a.u.b. uw e-mail bereikbaarheid en neem in voorkomend geval contact op met Cees den Boer, de  ledenadministrateur. U hoeft zich geen zorgen te maken over het aspect veiligheid, alle e- mail vanuit de kVEO gaat via beveiligde servers en de KVEO gebruikt uw e- mailadres alleen om met haar leden te communiceren.

Hieronder de hartenkreet van het bestuur.

Natuurlijk heeft u e-mail en gebruikt u deze o.a. voor communicatie met de belastingdienst, het ABP, de SVB, uw gemeente, Mijn Overheid en de ziektekostenverzekering. En natuurlijk mailt u regelmatig met uw kinderen en kleinkinderen. Ook uw rayonofficier beschikt vaak over uw e-mailadres om convocaties te sturen voor de gezellige rayonbijeenkomsten.

Als u de laatste tijd geen nieuwsbrief heeft ontvangen, laat dan de ledenadministratie of het secretariaat uw juiste e-mailadres weten. Geef dit dan met een kort bericht door aan ledenadministratie@kveo.nl of stuur een kort bericht aan de secretaris@kveo.nl. Het bericht hoeft niet meer te bevatten dan 1. uw naam en initialen, 2. postcode en huisnummer en het ( nieuwe) e-mailadres. Of 1. alleen uw lidnummer en het (nieuwe) e- mailadres.

Bedankt voor uw medewerking.

Het bestuur