PENSIOENEN EN UITKERINGEN

HET VERANTWOORDINGSORGAAN (VO- ABP)
VERKIEZINGEN NIEUWE LEDEN 2022
( versie: 3.0)

WAAR GAAT HET OVER?

In het voorjaar 2022 worden weer verkiezingen georganiseerd voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.  De KVEO doet mee aan deze verkiezingen als één van de vijf gepensioneerden­verenigingen die gezamenlijk de Federatie Onafhankelijk Gepensioneerden – ABP (FOG-ABP) vormen.

De komende jaren zal het pensioenstelsel worden vernieuwd en het verantwoordingsorgaan ABP speelt daarin een belangrijke adviserende en beoordelende rol. De zittingstermijn van het verantwoordingsorgaan is vier jaar. De FOG-ABP heeft in de huidige zittingsperiode 2 vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan, namelijk Jan van Harmelen (KVEO) en Miriam de Boer (Vereniging Gepensioneerden Schiphol). De verkiezing vindt plaats in april 2022 en de nieuw gekozen kandidaten worden op 1 juli 2022 geïnstalleerd.

KVEO leden hebben zich tot 1 november 2021 kunnen aanmelden  als kandidaat voor deze verkiezingen.

WAT DOET HET VERANTWOORDINGSORGAAN ABP?

Het ABP Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. De (nu) 48 leden van het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigen de 2,9 miljoen werknemers, voormalige deelnemers in het pensioenfonds {zogenaamde slapers) en gepensioneerden van ABP. Ook zijn werkgevers vertegenwoordigd in het VO, momenteel met 16 leden (van de 48).

Kijk voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan op de website van het ABP. U kunt ook contact opnemen met onze huidige vertegen­woordiger Jan van Harmelen in het ABP verantwoordingsorgaan, e- mailadres: 2esecretaris@kveo.nl

WIE MAG STEMMEN IN APRIL 2022?

Deelnemers en gepensioneerden van ABP – en dus de meeste KVEO leden mogen stemmen binnen de eigen kiesgroep ‘deelnemers’ of ‘gepensioneerden’ Een deelnemer kiest dus een deelnemer en een gepensioneerde kiest een gepensioneerde. De kiezers moeten dan wel op 1 februari 2022 deelnemer of gepensioneerde van ABP zijn.

Leden van de KVEO die nog niet gepensioneerd zijn  kunnen zich niet via de KVEO kandidaat stellen voor de geleding gepensioneerden. Een KVEO lid kan zich alleen kandidaat stellen voor een plek als vertegenwoordiger van de gepensioneerden als hij op 1 juli 2022 ABP gepensioneerde is.

COMMUNICATIE

Tot de verkiezingen in april 2022 wordt u vooral op de hoogte gehouden via  deze webpagina op https://www.kveo.nl. (achter het tabblad KENNISCENTRUM/PENSIOENEN EN UITKERINGEN. en het mededelingenblad EERVOL.

Medio december 2021 zullen de KVEO kandidaten op de website en in uitgave E- 3 van Eervol worden gepresenteerd.

Over de actuele ontwikkelingen rond ABP, de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP en de nieuwste ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel wordt u uiteraard ook geïnformeerd via onze KVEO social media en Nieuwsbrieven en eventuele – flitsen.

Het bestuur van de KVEO.
Versie d.d. 2 november 2021.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO