PENSIOENEN EN UITKERINGEN

Pensioenen

20 dec: Update van Abel Nijdam, Stand van Zaken nieuwe Pensioenwet.

13 dec 2022: de AOW- verhoging per 1 jan 2023 nader uitgelegd.

14 nov 2022: Beschouwing op vervolgdebat WTP van 10 november.

7 nov 2022: Behandeling WTP in 2e kamer op 10 november

3 nov 2022: Terugblik op het Kamerdebat op 2 nov t.a.v. Wetsontwerp Pensioenen.

27 okt 2022: Op woensdag 2 november, vanaf 10.15, werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het Wetsontwerp Pensioenen.

U kon meekijken op de Website Debat Direct. Belangrijke onderwerpen waren de medezeggenschap en of we als gepensioneerden erop vooruit zullen gaan of niet.,

25 okt 2022: Pensioenverhoging ?

20 okt 2022: Kwartaalbericht ABP 3e kwartaal 2022

Archief vanaf 31 maart 2022

Uitkeringen

Nog geen bijdrages.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO