Skip to main content

Uw ABP pensioen

Wist u dat op de ABP-site veel informatie over uw pensioen staat vermeld? Natuurlijk over uw eigen pensioen, maar ook verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan.

Afgelopen week is het laatste kwartaalbericht van het ABP gepubliceerd. Daarin wordt ook uitvoerig ingegaan op de beleggingsresultaten van het ABP.
In het kort: “De financiële positie van ABP verbeterde heel licht in het eerste kwartaal van 2023. Het fonds noteerde voor het eerst sinds een jaar weer een plus van 2,3% op het beleggingsresultaat. Het beschikbaar vermogen steeg in de eerste drie maanden met bijna €11 miljard naar €470 miljard.”

Mijn commentaar: Het ABP doet het in vergelijking met andere grote pensioenfondsen niet slecht. Voor de overgang in 2026 naar een nieuw pensioenstelsel is een goede beleidsdekkingsgraad van belang. Op dit moment is die redelijk hoog. De beleidsdekkingsgraad bleef stabiel op 118,6%.” En dat is voldoende om ook voor 2024 te indexeren. Een waarschuwing is echter op zijn plaats: de beleggingsmarkt is erg onrustig. Het ABP kijkt steeds in het najaar wat de hoogte van uw pensioen voor het jaar daarna wordt.

Meer informatie? De actuele financiële positie van het ABP wordt maandelijks gepubliceerd.

Tot slot: De Eerste Kamer heeft de nieuwe wetgeving voor de Wet Toekomst Pensioenen nog niet goedgekeurd. Lees de volgende EERVOL voor meer informatie.

Vragen ? Bel mij.

Met vriendelijke groet,
Abel Nijdam
KVEO bestuurslid pensioenen
Lid Verantwoordingsorgaan ABP.
06-22419411