NIEUWSBRIEF 63

Bijgaand Nieuwsbrief nr. 63 van juni 2023.
Voor vragen en opmerkingen stuur een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Veteranendag 24 juni 2023.

Ook dit jaar is de KVEO weer aanwezig tijdens de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 24 juni 2023. Op het Malieveld zal een stand worden bemand door enkele bestuursleden en kunt u een praatje maken dan wel vragen stellen over de vereniging.
Voor meer informatie vraag uw veteranenadviseur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of onze secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)!

De nieuwe Wet toekomst pensioenen

Bezwaar maken in het voetspoor van de CHMF of niet?
De visie van het bestuur van de KVEO.

Op 30 mei stemt de Eerste Kamer over de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De verwachting is dat de wet, na instemming (!) en publicatie in de Staatscourant, omstreeks 1 juli 2023 van kracht zal worden. Met de invoering van de nieuwe wet vervalt ook het individueel bezwaarrecht (Artikel 83 lid 2, sub a Pensioenwet).

Het KVEO-bestuur heeft kennisgenomen van de recente actie van de CMHF waarin zij hun leden adviseren bij het pensioenfonds ABP een pro-forma bezwaar te maken tegen de invoering van het nieuwe stelsel. Daarvoor heeft de CMHF het volgende tekstvoorstel gedaan:
Ik teken bezwaar aan tegen de eventuele gevolgen van het invoeren van de Wet Toekomst Pensioenen voor mijn (toekomstige) pensioen! Zie deze link voor een voorbeeldbrief.

Meer specifiek richt de bezwaarmaker zich volgens de voorbeeldbrief tegen het omzetten van zijn pensioen van een uitkeringsovereenkomst naar een beschikbare premieregeling. Daarbij wordt tevens verwezen naar een besluit van het EU Hof (C-223/19, YS), dat stelt dat de genoemde wijziging als een inbreuk kan worden beschouwd op het eigendomsrecht van betrokkenen.

Ongetwijfeld zijn er ook binnen de KVEO leden die zich afvragen of zij zich zouden moeten aansluiten bij dit initiatief. Dit is reden voor het bestuur van de KVEO om de haalbaarheid ervan te beoordelen. Momenteel is de inschatting dat het schrappen van het individuele bezwaarrecht juridisch houdbaar zou zijn. De Tweede Kamer heeft vastgesteld dat het collectief invaren is toegestaan. Ten aanzien van de stelling dat het nieuwe pensioenstelsel ‘in potentie beter is voor iedere deelnemer in het pensioenfonds’, is de onderbouwing in detail nog niet beschikbaar. Dat maakt de beoordeling van die stelling erg lastig.

Gelet op de vele onzekerheden die er op dit moment bestaan heeft het bestuur ook even ‘rondgeluisterd’ naar de mening van andere belangenverenigingen. Tuur Elzinga, de huidige voorzitter van de FNV en medearchitect in de SER van de Wtp noemt die actie van de CMHF, volgens een artikel in PensioenPro, “volksverlakkerij”. Ook de Koepel Gepensioneerden (KG), waar de KVEO deel van uit maakt, en de Seniorencoalitie (ANBO, PCOB, NOOM en de KG) vinden de actie van de CMHF weinig kansrijk en zullen de bezwaaractie niet ondersteunen noch promoten. Daarenboven is de Nederlandse Politiebond van mening dat de juridische houdbaarheid van het bezwaar nul is.

Ook de Werkgroep Pensioenen van de KVEO verwacht dat het bezwaar bij het pensioenfonds ABP ongegrond zal worden verklaard dan wel als buiten de orde zal worden gekwalificeerd. Immers, het ABP gaat niet over Wtp. De wetgevende macht ligt bij het parlement en de Tweede Kamer heeft reeds met een ruime meerderheid (2/3) ingestemd met de Wtp. Op 30 mei 2023 vindt de stemming van de Eerste Kamer (EK) over dit onderwerp plaats en dan wordt duidelijk of de EK de wet al dan niet zal goedkeuren. Daar zal een bezwaar bij het ABP geen verandering in brengen.

Als bestuur van de KVEO achten wij het dan ook weinig kansrijk om bezwaar aan te tekenen, maar uiteraard staat het ieder individueel lid vrij om zijn of haar afweging te maken en al dan niet een bezwaar in te dienen.

Uw KVEO-Bestuur

Vragen ?
Bel of mail ons bestuurslid pensioenen Abel Nijdam op 06-2241 9411 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De KVEO is er voor U!

REDACTIE NIEUWSBRIEF


Eindredacteur nieuwsbrief
Martin van Riemsdijk


NIEUWSBRIEVEN KVEODe KVEO Nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. Een Nieuwsbrief wordt alleen uitgebracht als er belangrijk nieuws is wat  uw aparte aandacht moet hebben.

WORD LID VAN DE KVEOKVEO
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
070-361 7901
Locatie:

KVEO Verenigingsbureau
Segbroeklaan 104
2565 DN Den Haag

Kantoortijden
(feestdagen uitgezonderd)
  • ma, wo en vr: 10:00-16:00

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 070-361 7901


  • di en do: 10:00-16:00

    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | 070-361 7901


Volg ons:

KVEO KRIJGSMACHT NL

© KVEO. All rights reserved.
Powered by Somerwil.
© KVEO. All rights reserved.
Powered by Somerwil.