Skip to main content

VAN DE VOORZITTER...

Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024!

21 april 2024

Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf loopt het jaar 2023 op zijn eind. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn net achter rug en u heeft inmiddels kennis kunnen nemen van de uitslag. De ‘kaarten zijn opnieuw geschut’ en het formatieproces is gestart. Dat zal niet makkelijk zijn met deze uitslag. Bovendien zullen veel ‘oude garde’ politici deze keer niet terugkeren. Er treedt een nieuwe generatie aan die voor grote uitdagingen komt te staan. Dan denk ik aan al die onderwerpen die we dagelijks in het nieuws zien zoals de oorlogen in Oekraïne en Gaza, huisvesting, migranten, milieu, zorg, armoedebestrijding, inflatie, etc.

Zonder compleet te willen zijn, is het duidelijk dat onze nieuwe regering, in welke samenstelling dan ook, moeilijke keuzes zal moeten maken die ons allemaal aangaan. Ik wens ze veel wijsheid en hoop dat de belangen van de oudere generatie niet worden ondergesneeuwd. Dat laatste onderstreept overigens de reden om lid te zijn/ worden van onze vereniging, die zich zal blijven inzetten voor uw belangen. Afgelopen jaar is een intensief jaar voor de KVEO geweest. Naast een visie op de toekomst, waarover ik u in Eervol 10 heb geïnformeerd, is er in 2023 veel gebeurd. Daarbij is niet alles zichtbaar voor u als lid, want veel speelt zich af achter de schermen. Denk daarbij aan: het verbeteren van onze administratieve organisatie, het archief, de communicatie (incl. website en onze periodiek Eervol) en ook op financieel gebied hebben we de zaken goed op orde.

Voor ons pensioen was, naast de ontvangen indexatie, de politieke instemming met de Wet Toekomstige Pensioenen (Wtp) het meest markant. Na jaren van voorbereiding, discussie en afstemming is er eindelijk een besluit. Toch zijn er nog steeds een aantal politieke partijen die tegen het voorstel zijn of wijzingen willen aanbrengen. In de formatie moet duidelijk worden of daar politieke steun voor is. Ook bij ongewijzigd of beperkt gewijzigd beleid, moet er nog een zgn. ‘veegwet’ komen, waarin aanpassingen kunnen worden gedaan. Voldoende stof voor ons bescheiden pensioenteam om ook daar weer hun tanden Peter Dohmen in te zetten om onze belangen in de toekomst zo goed mogelijk af te dekken. Momenteel werken we aan een Themadag Pensioenen, die gepland staat op 20 februari 2024, om u nader te informeren.

Zonder uw bijdrage kan de KVEO niet bestaan

Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van vele vrijwilligers: of dat nu in een bestuursfunctie was, of in de rol van (plv) Rayonofficier, of als actief deelnemer aan een van de vele KVEO-initiatieven. Ik dank u voor uw aanhoudende inzet. Zonder uw bijdrage kan de KVEO niet bestaan. Ik hoop dat ik ook volgend jaar weer op uw steun mag rekenen.

Met de kerstdagen voor de deur, wil ik u allen, samen met uw dierbaren, fijne feestdagen toewensen, een goed uiteinde en vooral veel geluk en gezondheid in 2024. Afgelopen jaar hebben we samen met de Rayonofficieren nagedacht over saamhorigheid en eenzaamheidsbestrijding. Daarbij denk ik in het bijzonder aan hen die een van hun dierbaren hebben verloren of door medische perikelen kwaliteit van leven hebben moeten inleveren. Wellicht doet zich rondom de feestdagen hier of daar de gelegenheid voor om aandacht te geven aan iemand die het moeilijk heeft of alleen is. Een opfleurend kaartje, een telefoontje of een bezoekje kan voor hen misschien wat licht brengen in deze donkere dagen.