Skip to main content

VAN DE VOORZITTER...

Even achterom kijken

21 april 2024

Er is aan het bestuur van de KVEO al meerdere malen gevraagd: “welke resultaten behalen jullie eigenlijk want daar horen we niks van”. Wellicht is het daarom een mooie gelegenheid eens te laten zien welk resultaat de vereniging afgelopen jaar heeft bereikt.

Het begint op 1 juli afgelopen jaar als we voor de eerste keer in jaren te horen krijgen dat er weer (gedeeltelijk) geïndexeerd wordt. Onze pensioenen gaan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 met 2,39 % omhoog. In december volgen we met veel belangstelling welke kant het uitgaat met de pensioenen. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakt bekend dat hun pensioenen per 1 januari 2023 met 6 % omhoog gaan. Het ABP staat er iets beter voor dus we denken dat onze pensioenen een tikje hoger zullen eindigen. Groot is dan ook de opluchting dat onze mensen in het Verantwoordingsorgaan van het ABP er uiteindelijk bijna 12 % verhoging weten uit te slepen. Weliswaar is de achterstand van bij 20 % nog niet helemaal ingehaald maar er zijn wel flinke stappen voorgezet.

Alle waardering daarom voor onze mensen in het Verantwoordingsorgaan ABP die dit mooie resultaat hebben weten te behalen; niet alleen voor ons maar ook voor al die andere gepensioneerden bij het ABP. Het tweede resultaat dat we hebben kunnen bereiken is dat de Tweede Kamer de Wet Toekomst Pensioenen heeft aangenomen. De Koepel Gepensioneerden heeft zich mede namens ons zich geweldig ingezet om deze nieuwe pensioenwet aangepast te krijgen naar onze wensen. Naar verwachting zal deze wet vóór de verkiezingen van Provinciale Staten aangenomen kunnen worden door de Eerste Kamer. Maar niet te vroeg juichen want we weten dat enkele oppositiepartijen er alles aan zullen doen om de invoering te vertragen of zelfs uit te stellen. We blijven het echter betreuren dat we het niet voor elkaar hebben kunnen krijgen om ruim een miljoen ZZP’ers te verplichten om een pensioen op te bouwen. Dit kan over twintig of dertig jaar tot grote maatschappelijke ongelukken leiden. We zijn in elk geval verheugd dat enkele uitgangspunten in de nieuwe wet expliciet zijn vastgelegd; solidariteit op het gebied van nabestaandenpensioen en het zogenaamde “langlevenrisico”.

Als de nieuwe wet is bekrachtigd met de handtekening van de koning zijn we er nog niet. Want de invoering zal nog enkele forse uitdagingen met zich meebrengen zoals Marcel Celie een evenwichtige verdeling van het vermogen van het ABP (460 miljard euro) over alle leeftijdsgroepen en zeggenschap niet alleen voor de werkenden maar ook voor de gepensioneerden. Dat is de reden dat we als KVEO niet hebben afgewacht tot het bestuur van het ABP met voorstellen komt. We hebben namens onze leden een brief gestuurd naar de Pensioenkamer en het bestuur van het ABP waarin we voorstellen doen hoe naar onze mening het vermogen evenwichtig kan worden verdeeld en hoe wij zien dat invulling gegeven moet worden aan het “hoorrecht” van gepensioneerden. De verenigingen van gepensioneerden van de politie, Rijkswaterstaat, Schiphol en het Loodswezen hebben zich in soortgelijke bewoordingen ook gericht tot het bestuur van het ABP. We hopen dat onze zusterverenigingen zich ook bij ons aansluiten.

Eén ding hebben we in elk geval al bereikt; alle gepensioneerden krijgen eenzelfde wijziging van hun pensioen en dus niet de ene leeftijdscategorie meer dan de andere. Vooral voor onze 85+ leden is dit positief omdat zij een groter risico lopen dan jongere gepensioneerden. Waar we ons ook hard voor gaan maken is dat organisaties van gepensioneerden vanaf het begin actief worden betrokken bij de overgang naar het nieuwe stelsel. Dat weegt des te zwaarder omdat in de nieuwe wet het individuele bezwaarrecht is opgeschort.

Daarnaast zullen we ons extra gaan inzetten om betrokken te worden bij besluitvorming als er gebruik gemaakt moet worden van het buffervermogen bij tegenvallen economische resultaten. Het komende jaar zullen we ons verder gaan inzetten op eenzaamheidsbestrijding en ouderenzorg in algemene zin. We kunnen dat als bestuur niet op ons eentje; daar hebben we elkaar als leden van onze vereniging voor nodig. Voor u het vergeet; als u op 18 maart gaat stemmen voor Provinciale Staten en de Waterschappen, bedenk dan dat uw stem ook van invloed is op de toekomstige samenstelling van de Eerste Kamer en dus op uw toekomstig pensioen.

Marcel Celie