Skip to main content

ARTIKELEN RAYON 05 | OOST VELUWE

R05 | Update augustus 2023

Gepubliceerd: 23 augustus 2023

Maandcontactborrel 6 juni:

In juni was het wel duidelijk dat deze maand nog steeds een traditionele vakantiemaand is, ook voor onze vaste leden. Er waren op deze gebruikelijke borrel in onze Winkewijertbar in totaal maar 18 mannen en vrouwen, zelfs de RO vertoefde elders. Anne Schiebaan, de plaatsvervangend RO, nam samen met Cees Mous de honneurs waar en kon later melden dat het (toch)een zéér geanimeerde bijeenkomst was geweest. Je ziet toch vaak dat in een groter gezelschap min-of-meer vaste groepjes ontstaan met hun vaste sta-, zit- of hangplek en dat was nu anders. Er ontstonden nieuwe ‘samenscholingen’ en er werden leuke en geanimeerde gesprekken gevoerd. Zo zie je weer: ‘elk nadeel heeft ….’

Kennismaking met de nieuwe Commandant Opleidingscentrum Marechaussee:

KVEO schildje voor de nieuwe COp dinsdagmiddag 27 juni kon het voltallige rayonbestuur kennis maken met de pas benoemde Commandant van het ‘Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee’, de kolonel Willemijn Arends; inderdaad: de eerste vrouwelijke commandant van wat vroeger zo eenvoudig ‘het Depot’ heette.
De nieuwe commandant is al een tijdje werkzaam bij deze opleidingen maar dan als burger. Pas bij haar benoeming tot Commandant werd zij tot kolonel bevorderd.
Het rayonbestuur vermoedde dat zij daarom waarschijnlijk nog weinig kennis heeft van de ‘Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren van de Nederlandse krijgsmacht’ en dat bleek te kloppen. Een goede gelegenheid om deze nieuwe sleutelfiguur binnen Het Wapen uitgebreid voor te lichten over onze mooie KVEO.
De rayonofficier greep deze gelegenheid gelijk ook aan om nog eens de geschiedenis van deze traditionele ‘Garnizoensborrel’ alias ‘Commandantenborrel’ uit te leggen en dat dit vanouds een ‘commandantenverantwoordelijkheid’ is geweest. De KVEO heeft deze verantwoordelijkheid van de kazerne-commandant ooit overgenomen maar daarmee is ook de traditionele band met het Opleidingscentrum en de KMar-officieren langzaam verwaterd. Hopelijk kan daar met de nieuwe commandant weer verandering in komen !
Kolonel Arends accepteerde direct onze uitnodiging voor onze volgende bijeenkomst op 5 september in de Winckeweiertbar. Waarschijnlijk komen dan ook de toegangs-en parkeerperikelen op de kazerne wel aan de orde.
Na afloop van deze plezierige en waardevolle kennismaking bood de rayonofficier de kolonel het traditionele KVEO-wapenschildje aan dat zij in dank aanvaardde.

Agenda:

  • Dinsdag 5 september 2023: borrel op de Willem III-kazerne (met kennismaking met de nieuwe commandant);
  • Dinsdag 3 Oktober: ’s middags excursie naar de IJssellinie nabij Olst, gevolgd door een borrel met buffet in Infocentrum IJssel den Nul. Details en info over kosten en vervoer, volgen z.s.m.
  • Dinsdag 21 november 2023: borrel op de Willem III-kazerne met voorafgaand een lezing. N.B: let op de afwijkende datum;
  • Dinsdag 19 december 2023: borrel op de kazerne (ook hier een afwijkende datum)

Willem Geense (RO), Anne Schiebaan (plv RO) en Cees Mous ( namens de KVNRO)