Skip to main content

ARTIKELEN RAYON 07 | LAND VAN MAAS EN WAAL

R07 | Update Mei 2023

Gepubliceerd: 04 mei 2023

Beste vrienden,

Wij kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst in de Thermiekbel - januari j.l. Dit was voor ons dan ook aanleiding om jullie een aantal vragen te stellen over onze toekomst wat jullie voorkeuren dan zijn. Op de enquête hebben velen gereageerd. Echter de reacties waren nogal verschillend. Wat wel veelvuldig werd genoemd:

  • Het PMT (Echos Home) te Schaarsbergen en de Thermiekbel op Terlet,
  • Voorkeur 2x per jaar een bijeenkomst,
  • Diverse voorstellen voor een spreker,
  • Bijdrage voor een bijeenkomst €25 per persoon.

Wij houden daar natuurlijk rekening mee en hebben reeds de volgende bijeenkomst vastgesteld op 1 oktober 2023 – “Echos Home” – inloop 10:30 uur.

Voor onze bijeenkomst hebben wij een uitstekende spreker gevonden: Ben Schoenmaker - Directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Hij gaat ons iets vertellen over Nederlands Indië ten tijde van de Politionele acties. Zijn verhaal geeft ons een heel ander beeld dan al die negatieve berichten die wij de laatste tijd over ons heen kregen.

Verder goed om te weten: de algemene vergadering van de KVEO heeft ingestemd met het bestuursvoorstel waarbij partners ook lid kunnen worden van de KVEO met de bijzondere status "speciale begunstiger". Zij betalen dan de contributie met 50% korting (= € 15 per jaar) en hebben dezelfde voordelen als een gewoon lid, alleen ontvangen zij geen EERVOL.

Bij deelname van deze partners aan onze bijeenkomsten krijgt het Rayon, net als voor een lid of begunstiger, een bijdrage voor hun deelname. Die bijdrage bedraagt dan € 11,00 per deelnemend lid aan de bijeenkomst met een maximum van 3 per jaar. Dus ....... partners: wordt lid!

Hoe: aanmelding kan via het aanmeldingsformulier op de website. Klik op "Lid worden" en vul op het aanmeldingsformulier de gegevens in. Kies bij "soort lidmaatschap" voor: speciale begunstiger.

Rest ons nog jullie allen een zonnige zomer toe te wensen. Details over onze bijeenkomst in oktober volgt. Maar … zet maar vast in jullie agenda: 1 oktober 2023!

Voorzitter - Frits Verschuur –
Bolswardlaan 2 - 6835 JT Arnhem
026-3274681–

Plv voorzitter – Dick Hesse –
Aalsburg 1260 - 6602 TH Wijchen
024-6453803 –

ARTIKELEN VAN RAYON 07RAYONOFFICIEREN


Frits Verschuur

E-mail Frits

Dick Hesse

E-mail Dick


AANKOMENDE ACTIVITEITEN