Skip to main content

ARTIKELEN RAYON 17 | 'T GOOI EN 'T STICHT

R17 | Update December 2022

Gepubliceerd: 09 december 2022

De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT.

Wij hopen dat de bijeenkomsten door onze leden weer spontaan worden bezocht, Wij hebben nu eenmaal behoefte aan saamhorigheid en collegialiteit.

De bijeenkomsten voor 2023 zijn gepland voor 11 januari, 8 maart, 10 mei, 12 juli, 13 september en 8 november.

Wij bepalen in overleg met De Biltsche Hoek hoe wij deze bijeenkomsten gaan organiseren als het aantal deelnemers beneden de 20 personen is. Voor verdere informatie m.b.t. het doorgaan en de omstandigheden van deze bijeenkomsten verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl).

Bijeenkomsten.

14 September was de eerste bijeenkomst waarvan de organisatie en uitvoering afhankelijk is van het aantal deelnemers. 16 Deelnemers hebben toch mogen genieten van een ontspannen en goed ondersteunde bijeenkomst in zaal Houdringe met gereserveerde tafels (ook voor het aperitief). De deelnemers pasten zich onmiddellijk aan, aan de nieuwe omstandigheden van de locatie en hadden geen negatieve op- en/of aanmerkingen. Al met al hadden de deelnemers absoluut geen problemen met de nieuwe afspraken over de wijze waarop wij de bijeenkomsten kunnen organiseren.

15 Deelnemers genoten op 9 november, de laatste bijeenkomst van dit jaar, van een aangename bijeenkomst in een apart gereserveerd gedeelte van zaal Houdringe. De bijeenkomst verliep zoals we gewend zijn: ontspannen en met een fijn samengesteld menu.

Tenslotte wens ik u allen, ook namens mijn plaatsvervanger Douwe Brouwer, plezierige en vreedzame Kerstdagen toe en een goede overgang naar het Nieuwe Jaar 2023, Ik hoop dat wij in dat jaar voorspoed en vooral van een goede gezondheid mogen genieten.