Skip to main content

ARTIKELEN RAYON 17 | 'T GOOI EN 'T STICHT

R17 | Update Januari 2023

Gepubliceerd: 11 januari 2023

De Rayonofficier ging in zijn welkomstwoord verder in op een aantal aspecten. “De opkomst van deze eerste bijeenkomst van het jaar is iets hoger dan wij de afgelopen periode hebben meegemaakt. De realiteit is wel dat het aantal actieve deelnemers al enige tijd in een neerwaartse spiraal zit. En we moeten er dan ook van uit gaan dat dit in de toekomst doorzet.
In 2022 hebben wij weliswaar een beperkt aantal nieuwe leden in ons rayon mogen verwelkomen, maar er hebben ook leden, om welke redenen dan ook, hun lidmaatschap van de KVEO opgezegd. Voorts kan een aantal leden door hun beperkte mobiliteit of door hun gezondheidssituatie onze bijeenkomsten niet meer bezoeken.
Ook zijn in 2022 6 leden van ons rayon overleden, waaronder een aantal actieve leden, zoals de heren Ger van Beek, Ton Berg en Jaap Bouterse. Dat zij allen mogen rusten in vrede”.

“Elk jaar probeert ik mijn overwegingen voor de toekomst, waarbij positieve en negatieve onderwerpen worden belicht, met u te delen. Alhoewel je nooit weet wat de toekomst je kan brengen, wil ik mijn overwegingen dit jaar opnieuw overslaan omdat ik het moeilijk vind om met een goed onderbouwde mening te komen. Er zijn nog te veel onduidelijkheden om u gerust te kunnen stellen en ik wil u niet lastig vallen met nog meer onrust. Dus stel ik voor om voor 2023 gewoon een positief gevoel te koesteren. Daarom wens ik u in alle opzichten voor 2023 een gezond, vredig en een rijk bestaan toe! Ik hoop dat onze saamhorigheidsbijeenkomsten u daarbij kunnen helpen”.

De aanwezigen werd namens de KVEO een drankje aangeboden waarmee werd geproost op het Nieuwe Jaar 2023.

De ondersteuning door het bedienend personeel van de Biltsche Hoek en het uitstekende driegangenmenu hebben wederom zeer positief bijgedragen aan de gewaardeerde uitvoering van de bijeenkomst. Na afloop kreeg het personeel dan ook een welverdiend applaus.