Skip to main content

ARTIKELEN RAYON 20 | DEN HAAG

R20 | Update December 2022

Gepubliceerd: 09 december 2022

Onze laatste bijeenkomst was op 8 november en met 15 personen hadden we een zeer gezellige bijeenkomst.

Tijdens het woordje aan alle aanwezigen van de RO werd ook plv RO Hans Jansen bedankt voor al zijn werk de afgelopen 3 jaar. Vanaf heden stopt Hans Jansen met zijn werk als plv RO en zal ook (om persoonlijke omstandigheden) de KVEO verlaten.

Zoals al vermeld op de afgelopen bijeenkomst zijn de kosten (helaas...) ook iets gestegen, van € 25,00 naar € 30,00. Maar zoals u weet: mochten onze financiële reserves tóch oplopen, dan wordt dat met een rondje drank gecompenseerd. De Kerstbijeenkomst heb ik voor 2023 op de 3e dinsdag (i.p.v. de 2e dinsdag) in december gezet.

Jaarplan 2023.

Alle bijeenkomsten zijn op dinsdag.

Data: 10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst; lunch 14 februari lunch 14 maart; 11 april; 16 mei 13 juni; 11 juli 4 juli; 8 augustus; 12 september; 11 oktober; lunch 14 november; 19 december Kerstlunch;

Van april t/m oktober (zomercyclus) bent u welkom vanaf 16.00 uur, de maaltijd vangt aan rond 17:30 uur.

Van november t/m maart (wintercyclus) welkom v.a. 11:00u.

Betaling van >de eigen bijdrage, 1 week voor de geplande datum.
Betaling op rekeningnummer NL57 INGB 0005 8413 04 t.n.v. KVEO Den Haag te Den Haag.