21 febr 2022: inzender Bestuur KVEO: Reactie bestuur KVEO n.a.v. de onderzoeksresultaten Indonesië 1945- 1950

Reactie van het bestuur van de KVEO en de GOV | MHB naar aanleiding van de resultaten Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950.

Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd op 17 februari 2022.

Het onderzoek gaat over de dynamiek van het geweld, vanaf de uitroeping van de Republiek Indonesië op 17 augustus 1945 en de chaotische periode van augustus 1945 tot begin 1947, tot het einde van de oorlog in 1949.
Verenigingen van officieren en veteranen hebben gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek, zo ook de KVEO in samenwerking met de GOV/MHB (KVMO, NOV en KVNRO).

Deze reactie kunt lezen op onze website www.kveo.nl. Zie hier (klikken) .

Indien u hier op wilt reageren dan kunt u contact opnemen met onze adviseurs veteranen Bernard Schutte of Erik baron van Till. Zie https://www.kveo.nl/adviseurs/

Ook kunt u zich wenden tot het NLD Veteraneninstituut en/of het Veteranen Platform.