REDACTIE EERVOL

( verschijnt 4 x per jaar)

Tjepkema

Hoofdredacteur
Drs. Anne Tjepkema

hoofdredacteur@kveo.nl

eindredacteur@kveo.nl

tondemunnikpaars

Redacteur
Ton de Munnik, MA

redactie@kveo.nl

van_Straten

Redacteur
Wouter van Straten

redactie@kveo.nl

bvanballegooien

Redacteur
Hank van Ballegooij

redactie@kveo.nl

eindredacteur@kveo.nl

van maurik NH

Columnist
Peter van Maurik

columnist@kveo.nl

Het verenigingsblad EERVOL verschijnt vier keer per jaar.

Het blad doet verslag van de activiteiten van de vereniging en geeft voorlichting over pensioenen en uitkeringen, zorg en welzijn, hulpverlening en veteranen aangelegenheden.

Ook geplande samenkomsten van bijvoorbeeld de rayons, de algemene vergadering en incidentele vereniging brede voorlichtingsbijeenkomsten, worden vermeld in het blad.

Daarnaast worden artikelen van en over leden van de KVEO opgenomen en worden beschouwende artikelen geplaatst in relatie tot ontwikkelingen in om ons heen.

Het verenigingsblad Eervol wordt aan de leden aangeboden als gedrukt exemplaar “op de deurmat” en digitaal, zowel scrolbaar als bladerbaar op de website. In de Eervol op de website is in Memoriam en Personalia ( namen en adressen van nieuwe leden en adreswijzigingen) verwijderd. De gegevens van de Rayonofficier en zijn plaatsvervanger heeft hun instemming.

Leden die graag de volledige versie van Eervol digitaal willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken met de groene knop op de contactpagina van Ledenadministratie.

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO