TOELICHTING ABP INDEXATIE 2023

Afgelopen juli is het ABP-pensioen met 2,39% verhoogd. Deze indexatie voor 2022 is blijvend, ook in de toekomst.

In januari 2023 wordt uw ABP-pensioen met nog eens 11,96% verhoogd. Een blijvende en volledige indexatie volgens de regels die bij de huidige Pensioenwet horen. En van toepassing op alle ABP-pensioenen, dus ook op bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen.

Let op: het gaat hier niet om de (inhaal) indexatie die we de afgelopen jaren zijn misgelopen. Daar wordt, indien de Wet Toekomst Pensioenen is aangenomen, later over onderhandeld.

Eind 2023 zal het ABP nagaan hoe de financiële situatie er dan uitziet en bezien of er weer een indexatie mogelijk is. Misschien zijn er dan, vooruitlopend op invoering van een nieuw pensioenstelsel, andere rekenregels van kracht.

VERHOGING AOW-UITKERING

In januari 2023, wordt ook uw AOW-uitkering verhoogd met 10%. Tegelijkertijd wordt de ouderenkorting afgeschaft. Een (gedeeltelijke) sigaar uit eigen doos dus.

Hoe dit allemaal uitwerkt voor uw netto maandinkomen is o.a. afhankelijk van uw huidige pensioenuitkering, belastingen en eventuele toeslagen.

Deze indexatie van uw pensioen is op 24 november ‘goedgekeurd’ door het overgrote deel van het Verantwoordingsorgaan ABP. (De formele terminologie is: “van een positief advies voorzien”).

Meer informatie krijgt u binnenkort in onze KVEO EERVOL 7 die in december verschijnt. En natuurlijk ook op www.kveo.nl en www.abp.nl. Op www.mijnabp.nl  wordt vanaf eind december ook de nieuwe hoogte van uw maanduitkering 2023 gepubliceerd. Zie ook LinkedIn KVEO Krijgsmacht