Skip to main content

De maand oktober in 2023 was een feestelijke maand.

Namens het bestuur van de secretaris:

De maand oktober in 2023 was een feestelijke maand. Allereerst kon het bestuur twee leden feliciteren die uitstegen boven de 100 jaar. Op 12 oktober 2023 werd Berthe van der Waag maar liefst 105 jaar en op 19 oktober 2023 vierde ons lid Hameete zijn 101 jaar. Uiteraard besteedde het bestuur aandacht aan deze jarige leden.

Voorts werden 2 leden van de vereniging in dezelfde maand benoemd tot lid van verdienste. Op 4 oktober 2023 ontving Bernard Schutte uit handen van de voorzitter, Peter Dohmen de oorkonde die aan deze benoeming was verbonden. Die uitreiking vond plaats tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van bestuur en (plaatsvervangend) rayonofficieren in Harderwijk.

Op 27 oktober reikte Peter opnieuw een oorkonde uit. Ditmaal tijdens de bijeenkomst in het rayon Rotterdam. Paul Scharp werd bij die gelegenheid benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn 20 jaar trouwe dienst als rayonofficier. Na de lovende woorden van de voorzitter die met de overhandiging van de oorkonde vergezeld gingen, kon Paul het stokje overdragen aan Dick Fundter die nu de functie van rayonofficier in Rotterdam vervult.

Uit de oorkonde voor Bernard Schutte tekende ik op:

bernard schutte lid van verdiensteLuitenant-kolonel b.d. Bernard Schutte trad van 2003 tot 2023 op als adviseur Veteranenzaken voor het bestuur van de Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Bernard heeft zich in die 20 jaar laten zien als een toegewijd adviseur, die binnen en buiten de vereniging op de bres stond voor de veteranen van de KVEO. Binnen de vereniging vervulde hij ook de nuldelijnsondersteuning voor de veteranen. Met terugkerende initiatieven bracht hij de veteranenzaken onder de aandacht van het bestuur. Als vertegenwoordiger van het bestuur nam hij deel aan het overleg en bijeenkomsten van het Veteranen Platform. De leden van de KVEO, al of geen veteraan, hield hij op de hoogte van alle zaken die de veteranen aangaan door periodiek in het verenigingsblad daarover te publiceren. De KVEO is hem dan ook zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich langdurig verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dit alles leidt ertoe dat het bestuur Bernard hierbij benoemt tot Lid van Verdienste van de vereniging.

En in de oorkonde voor Paul Scharp was te lezen:

paul scharp lid van verdiensteKolonel b.d. Paul Scharp is van 2003 tot 2023 rayonofficier geweest van het Rayon Rotterdam van de Koninklijke vereniging van eervol ontslagen officieren van de Nederlandse krijgsmacht. Paul heeft zich in die 20 jaar laten zien als een toegewijd en gewetensvol rayonofficier, die een grote steun was voor de leden binnen zijn rayon en de vereniging. Met veel enthousiasme heeft hij al die jaren binnen het rayon Rotterdam initiatieven ontplooid en activiteiten georganiseerd. De rayonleden hebben daar veel genoegen aan beleefd en zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Als rayonofficier onderhield hij nauwe banden met de zusterverenigingen KVMO, KVNRO en M&M door hun leden bij de KVEO-bijeenkomsten te betrekken. Omgekeerd enthousiasmeerde hij zijn rayonleden voor de bijeenkomsten van die verenigingen. Daarmee was hij een ware ambassadeur van de KVEO en werkte hij mee aan de naamsbekendheid van de vereniging. We kennen Paul als een vriendelijke en empathische man die zeer betrokken was bij het wel en wee van zijn leden. Hij was altijd alert op de informatie die hem bereikte en waarover hij zijn rayonleden informeerde. De KVEO is hem dan ook zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich langdurig verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Dit alles leidt ertoe dat het bestuur Paul hierbij benoemt tot Lid van Verdienste van de vereniging.