Van/over Rayon 06 Veluwezoom

Jos Penning en Evert van de Weerd hebben hun functies per 15 juli overgedragen.

De nieuwe functionarissen zijn, Rob Knopperst Lkol Inf bd als RO en zijn plaatsvervanger is Cor Beukers Kap bd LuA.

Het bestuur bedankt Jos en Evert voor hun nimmer aflatende betrokkenheid bij het rayon en heten Rob en Cor welkom.