Van/over Rayon 09 Limburg-Zuid

In het verleden kende onze vereniging in Limburg twee rayons te weten rayon Midden- en Noord-Limburg en rayon Zuid-Limburg.

In 2017 werd Midden en Noord Limburg opgeheven. De leden van dat rayon zijn heringedeeld, waarbij een groot aantal van hen zich bij ons rayon heeft aangesloten. Ze waren en zijn van harte welkom en een waardevolle aanvulling voor ons rayon !

Uiteraard hebben ook onze activiteiten t.g.v. de Corona-perikelen lange tijd stilgelegen. Gelukkig konden we op de laatste donderdag van juni onze maandelijkse “Wok-bijeenkomst” weer in ere herstellen. Tijdens deze bijeenkomst moesten we helaas stilstaan bij het overlijden van zes van onze leden.

Mochten er KVEO-leden het zuiden bezoeken, dan zijn ze van harte welkom op onze maandelijkse bijeenkomst op de laatste donderdag van iedere maand in het Wok-Paradijs Rijksweg 64 te Margraten, aanvang 17.00 u. Aanmelden niet nodig, maar check vooraf even bij de rayonofficier (tel 043 3466771) of corona geen roet in het eten heeft gegooid!

We werken tot volle tevredenheid samen met de in de regio actieve Oud Officieren Vereniging (OOK), die ook eenmaal per maand een activiteit organiseert. De OOK organiseert in december een diner waarvoor ook wij uitgenodigd worden en wij nodigen hen weer uit voor onze Nieuwjaarsreceptie/brunch.

Nagenoeg al onze leden zijn eveneens lid van de OOK en derhalve ontmoeten we elkaar daardoor gemiddeld tweemaal per maand.

We hopen vele uwer te mogen begroeten.

RO-Limburg-zuid, Jan Dagniaux