Van/over Rayon 12 De Kempen

Halverwege september 2021 bestond het ledenbestand uit ongeveer 97 personen, waarvan 19 partnerleden, 1 ex-KM, 49 ex-KL, 26 ex-KLu en 2 ex-KMar. Er is in ons Rayon een “Smoelenboek” ontstaan: tegen inlevering van een al dan niet uitvoerig CV, met foto, krijgen de deelnemers als “quid pro quo” toegang tot de andere beschikbare levensbeschrijvingen.

Onze activiteiten zijn vooral gericht op saamhorigheid en bestaan uit maandelijkse bijeenkomsten voor leden zoals in de agenda aangegeven en op de foto’s hieronder. Bovendien organiseren wij in het voor- en najaar een bijeenkomst met een cultureel of voorlichtend karakter, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en is er steeds een Nieuwjaarsreceptie in januari, met diner. Aan deze grotere evenementen wordt meestal deelgenomen door 40-45 personen, waaronder ook leden van naburige Rayons. De najaarsbijeenkomst 2021 zal plaatsvinden in het geheel vernieuwde EDAH-Museum in Helmond op Donderdag 28 oktober vanaf 10.30 u, gevolgd door een gezellige lunch in “De Kasteelpoort” op loopafstand van het museum.