Van/over Rayon 14 Noord-Holland

Convocatie

Op dinsdag 24 augustus hebben we afscheid genomen van onze voormalige Rayonofficier/”Baksmeester” en erelid KVEO Kltz b.d. Ko de Wolf. De KVEO/KVMO/KROMO was met een deputatie aanwezig en dat werd zeer op prijs gesteld door de familie. Het was een mooi en waardig afscheid.

Ko heeft 25 jaar lang activiteiten georganiseerd voor ons rayon vandaar voor deze keer op zijn “wolviaans” het woord Convocatie als onderwerp zoals Ko dat altijd gebruikte. Hij zal voor altijd in onze herinnering blijven. Wij wensen hem op zijn laatste reis: “Steady course, Fair winds and Following seas”.

Op dinsdag 12 oktober staat weer ons jaarlijkse uitje met partners gepland. We brengen een gecombineerd bezoek aan Fort Kijkduin en de tentoonstelling Atlantikwall in Huisduinen. Programma: 13.15-13.30. Aankomst/verzamelen Kijkduin. Aansluitend bezoek en rondleiding tot ca 16.30 uur. Daarna verplaatsing naar de Marineclub, ontvangst vanaf 17.00 uur met aansluitend Indischbuffet.

De bijdrage voor het gecombineerde bezoek aan Fort Kijkduin en de tentoonstelling Atlantikwall (inclusief koffie/thee) is €5,-

Betaling: op bankrekeningnummer IBAN NL13 RABO 0103 8011 70 vóór 4 oktober o.v.v. excursie KVEO 12 okt 2021.

De kosten voor het Indisch Buffet (29,50 Euro p.p.) dienen in de Marineclub ter plekke betaald te worden.

Dick Doornik / Peter van Maurik