Van/over Rayon 17 ’t Gooi en ’t Sticht

De rayonbijeenkomsten voor leden en hun partners worden, uitzonderingen daargelaten, in beginsel op de tweede woensdag van de oneven maanden gehouden in zaal Bloeyendael van hotel “De Biltsche Hoek”, De Holle Bilt 1, 3732 HM DE BILT. Gelet op de richtlijnen van de overheid m.b.t. het beheersen van de coronacrisis zijn de omstandigheden van onze bijeenkomsten aan wijzigingen onderhevig. De laatste bijeenkomst van 2021 is gepland op 10 november.

Noteer deze datum in uw agenda zodat u deze bijeenkomst niet onbedoeld overslaat of vergeet. Voor verdere informatie m.b.t. het doorgaan en de omstandigheden van deze bijeenkomst verwijs ik u graag naar de website van het rayon ’t Gooi/’t Sticht: (www.rayon17kveo.nl).

Laatste bijeenkomst.

Na 10 maanden “coronablokkade ” kon op 14 juli weer genoten worden van de oude gewoonte van gezellig samenzijn en van onderlinge saamhorigheid. 21 Deelnemers lieten dan ook duidelijk blijken dat zij dit jaar de zo gewaardeerde bijeenkomsten hadden gemist.

De Rayonofficier deed in zijn toespraakje ook een poging om de opgedane ervaringen van de coronabeperkingen op de fysieke contacten met familieleden, vrienden en kennissen te verwoorden. Daarbij ging hij ook in op het overlijden van een aantal leden waarvan slechts op beperkte schaal fysiek afscheid kon worden genomen.

De middag/avond verliep verder in een spontane en plezierige sfeer en iedereen genoot weer van de goede ondersteuning door het personeel van de Biltsche Hoek.

E-mailadressen.

Leden van rayon ’t Gooi/’t Sticht, die dat nog niet hebben gedaan, worden verzocht hun (gewijzigde) e-mailadressen bekend te stellen aan de rayonofficier (e-mail: vandenhurk@xmsnet.nl of tgooitsticht@kveo.nl, zodat zij ook via e-mail op de hoogte kunnen worden gehouden van de laatste ontwikkelingen in rayon ’t Gooi/’t Sticht.

Bert van den Hurk