Van/over Rayon 20 Den Haag

Programma voor het laatste kwartaal.

Dinsdag 12 oktober, dinsdag 9 november, dinsdag 14 december Kerstdiner.

Locatie: Van der Valk Den Haag/ Wassenaar “De Bijhorst”, Zijdeweg 54, 2245 BZ Wassenaar

Kosten:
Voor de bijeenkomsten in oktober en november €25.
Voor het kerstdiner in december € 55,00.

U bent welkom vanaf 16.00 uur, maaltijden vangen aan rond 17.30 uur.

Betaling, 14 dagen voor de datum bijeenkomst

Betaling op rekeningnummer NL57 INGB 0005 8413 04 t.n.v. KVEO Den Haag te Den Haag.

Rayonofficier: Hans van der Vecht, @: denhaag@kveo.nl.
Plv Rayonofficier: Hans Jansen, @: denhaag.plv@kveo.nl