VERHOGING AOW-UITKERING

In januari 2023, wordt uw AOW-uitkering verhoogd met 10%. Tegelijkertijd wordt echter de ouderenkorting afgeschaft. Een (gedeeltelijke) sigaar uit eigen doos dus.

Enkele vragen/opmerkingen:

1  Gaan we er met de AOW door de afschaffing van de ouderentoeslag dan helemaal niet op vooruit ???

En:

2. Wat bij de AOW wordt afgeschaft is niet ouderenkorting maar de inkomensondersteuning en die is in 2022 € 26,38 p/m, en die wordt in 2023 teruggebracht naar €5,00 p/mnd en in 2024 afgeschaft.

De AOW gaat dus niet met 10% omhoog maar met 7,7%. Die 2,3% , het verschil, de korting op de inkomensondersteuning wordt ook wel de ‘Kaag’ belasting genoemd.

Toelichting Abel Nijdam:

Gelukkig gaan we er met de verhoging van de AOW wel op vooruit, maar hoeveel,zal blijken uit de SVB-maandspecificatie van jan 2023.

Het beste antwoord is overigens gegeven door Staatssecretaris van Rij in antwoord op Kamervragen over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief Memories van antwoord pakket Belastingplan | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl De  in de aanbiedingsbrief gebruikte tabel geeft een overzicht van het totale koopkracht pakket voor ouderen.

Je ziet hierin zowel de effecten van het verlagen en daarna afschaffen van de IOAOW en het terugdraaien van de voorgenomen verhoging van de van de ouderenkorting voor de  begroting vermeld. Dat is de meest zuivere weergave.

Wat verder nog relevant is, zijn de Eerste Kamer reacties over deze belastingvoorstellen.

Inmiddels is er ook een reactie van de minister naar aanleiding van een motie van het Eerste Kamerlid Marting van Rooijen:  Zie deze link voor deze Kamerbrief.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Abel Nijdam

KVEO bestuurslid pensioenen.

📱 0622419411