Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

 

De regels voor het bestuur van de rechtsvormen vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zijn veranderd. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1 juli 2021 in werking getreden. Sindsdien sluiten de regels voor toezicht en bestuur aan op die van de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv).

Bijdrage van Abel Nijdam ( 3 april 2022):

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. Ook voor de KVEO.  Het bestuur van de KVEO heeft in januari 2022 de wet doorgenomen.

Nieuw in deze wet is dat bestuursleden en toezichthouders de plicht hebben om het belang van de vereniging voorop te stellen. Dat lijkt (en is in veel verenigingen ook) vanzelfsprekend. Het was voorheen alleen niet wettelijk vastgelegd.

Ook is er veel aandacht voor tegenstrijdige belangen. In de wet staat dat je goed moet vastleggen hoe moet worden bepaald hoe besluitvorming plaatsvindt in het geval van belangenverstrengeling. Toepassing van deze wet vraagt van de KVEO op een aantal punten aanscherping van haar statuten en haar huishoudelijk reglement.

  • Vastleggen van een procedure voor besluitvorming bij een persoonlijk/tegenstrijdig belang;
  • Het treffen van een voorziening voor voorlopige uitoefening van taken en bevoegdheden bij ontbreken van alle bestuurders/toezichthouders;
  • De WBTR introduceert een duidelijke taakomschrijving voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen. Bestuursleden moeten altijd het belang van de vereniging dienen;
  • Als dat niet gebeurt en er gaat wat mis, is ieder bestuurslid persoonlijk aansprakelijk. En dus niet alleen het bestuurslid dat zich niet aan de regels heeft gehouden;.
  • Daarom: Vastleggen hoe de vereniging fraude gaat voorkomen en om dit te kunnen bewerkstelligen is een heldere transparante bestuurlijke en communicatie­structuur in de KVEO noodzakelijk.

Op de Algemene Vergadering van de KVEO op dinsdag 18 april 2023 zal het bestuur de leden toestemming vragen de statuten waar nodig aan te passen aan de wet en de bijbehorende uitvoeringsregels op te nemen in ons Huishoudelijk Reglement.

Meer lezen over de WBTR ?

Ter ondersteuning: de Presentatie WBTR