ZORG EN WELZIJN

Adviseur Zorg en Welzijn: Wim Frankenmolen

14 december 2021

Valse mail over boosterprikken:

De Koepelorganisatie van GGD’n waarschuwt voor het in omloop zijn van mailberichten waarin staat dat senioren verplicht een boosterprik krijgen. In de mail staat een link om een afspraak te maken. Pas op: wie op de link klikt komt op een nepscherm terecht bedoeld om bankgegevens te ontfutselen. Het RIVM stuurt de uitnodigingen voor de boostervaccinatie allemaal per brief.

Bron- en contactonderzoek:

Vanaf eind november sturen bijna alle GGD’n de meeste mensen die positief getest zijn op corona een beveiligde mail voorafgaand aan bron- en contactonderzoek. Deze manier werd tot voor kort slechts incidenteel gebruikt. De bedoeling is om op deze wijze de druk op de medewerkers van de GGD’n en de systemen binnen die organisaties te verminderen. Op deze wijze worden positief geteste mensen snel geïnformeerd over hun uitslag en weten sneller wat zij moeten doen. Ook kunnen zij zich op deze wijze beter voorbereiden op het bron- en contactonderzoek.

Thuis- en verpleeghuiszorg onder druk:

De grote zorgvraag, het hoog ziekteverzuim onder zorgpersoneel en het tekort aan verpleeghuisplekken zetten zowel de thuis- en verpleeghuiszorg onder druk. Volgens ActiZ (brancheorganisatie van zo’n 400 zorginstellingen) staan bijna 17.000 mensen op
de wachtlijst voor een verpleeghuisplek. De vraag stijgt met zo’n 400 plekken per maand. Senioren thuis zijn afhankelijk van beschikbare thuiszorg en mantelzorgers.


Algemeen

De rol van de adviseur Zorg en Welzijn is niet concreet beschreven en dat biedt ruimte voor een eigen invulling. Het bieden van ondersteuning zal in beginsel niet bestaan aan het overnemen van taken van leden, als wel het wegwijs maken in het soms als doolhof ervaren terrein van Zorg en Welzijn. De complexe  en soms conflicterende wetgeving en het afschuiven van ondersteuning door instanties, kan leden in problemen brengen omdat niet altijd duidelijk is welke instanties waar over gaan (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet ).

Heeft u vragen over problemen rond zorg en welzijn, krijgt u onvoldoende gehoor of medewerking van instanties, of wilt u gewoon even overleggen, neem dan contact op via de mail (adviseurzw@kveo.nl). Geef in het kort aan waar het over gaat. Belangrijk om in de mailbericht uw telefoonnummer te vermelden. Dan bel ik u terug: persoonlijk contact maakt overleg net even gemakkelijker.

De adviseur Zorg en Welzijn kan door het delen van kennis en bespreken van vraagstukken, of door artikelen in Eervol, thematiek aan de orde stellen. Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als leden voorstellen doen voor onderwerpen die zij voor de leden in het algemeen relevant vinden en die verder uitgediept en inzichtelijk gemaakt zouden  kunnen worden.

De interactie met leden is van belang bijvoorbeeld door inspiratiebijeenkomsten of workshop- achtige bijeenkomsten. Een belangrijk thema op dit moment is bijvoorbeeld het Wetsvoorstel Voltooid Leven. Zoveel inzichten zoveel meningen, maar waar gaat het nou precies over en wat betekent het voor mij en voor u?

In de afgelopen tijd zijn er artikelen gepubliceerd over Ouderenzorg 2020-2040, De Dood een springlevend onderwerp,  ICT in de ouderenzorg, Wensen en grenzen aan medische behandelingen, Invoering van de WMO 2015 en recentelijk over Alcohol en ouder worden.

Over de adviseur

Wim Frankenmolen, kol-arts b.d., voormalig huisarts en arbeids-en bedrijfsgeneeskundige. Diverse functies binnen de Landmacht en langere tijd stafarts van de Koninklijke Marechaussee. Werkzaam bij de KMar tevens voorzitter van de  Landelijke Overleggroep Bedrijfsartsen politie gedurende 10 jaar.  Na de dienstverlating werkzaam bij de Politie Haaglanden. Lid van de Commissie Zorg, Welzijn en wonen van de Koepel Gepensioneerden (KG). KVEO is een van de lidorganisaties van de KG.

Actuele zaken

Actueel blijft het voorkomen van infectieziekten met pandemische dreiging, het voorbereiden op ouder worden, de dialoognota Ouderen van VWS en de initiatiefwet ‘ Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’. Zaken die relevant zijn voor de nieuwe kabinetsperiode.

De belangen met betrekking tot Zorg en Welzijn op beleids- en politiek niveau vinden hun vertaalslag via de commissie Zorg, Welzijn en Wonen van de Koepel Gepensioneerden.

Wetenswaardigheden

Veel zaken rond Zorg en Welzijn zijn te vinden op de Websites van Beter Oud, ZorgSaamWonen en de Raad van Ouderen en uiteraard op die van de Koepel Gepensioneerden.

Nuttige links

www.koepelgepensioneerden.nl

www.zorgsaamwonen.nl

www.beteroud.nl

www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO