EERVOL

Redactie

Hoofdredacteur: Drs. Anne Tjepkema
hoofdredacteur@kveo.nl

Eindredacteur: Hank van Ballegooij

eindredacteur@kveo.nl

Redacteur: Ton de Munnik, MA
Redacteur: Wouter van Straten

Redacteur: Hank van Ballegooij

redactie@kveo.nl

Columnist: Peter van Maurik

columnist@kveo.nl

Dead Lines inleveren copy voor Eervol 2023.

Maartnummer EERVOL 8: 24 februari
Juninummer EERVOL 9: 16 mei
Septembernummer EERVOL 10: 28 augustus
decembernummer EERVOL 11: 17 november

EERVOL zal in 2023 bezorg worden op, 31 maart en 23 juni, 29 september en 15 december.

Indienen bij de redactie Eervol: redactie@kveo.nl

Het bestuur van de KVEO heeft besloten om de online toegang tot Eervol E-7 niet af te schermen met een wachtwoord.

Dit in het kader van ledenwerving en bevordering naamsbekendheid.

Uitgaves 2023 (Flipbook)

Uitgaves 2022 (Flipbook)

LID WORDEN

Inschrijving als lid van de KVEO